Fereastră către digital. Teatrul și noile tehnologii / Open New Tab. Theatre and New Technology

36.00 lei

Pandemia cu noul Coronavirus a învăluit planeta, oficial din martie 2020, și, printre alte consecințe, a obligat artele vii la reinventare. Tendințe experimentate de artiști inovativi, implicând creativ noile tehnologii în toate variantele lor, au fost preluate de comunitatea artistică globală și încă într-un ritm accelerat. Direcții estetice recente practicate de câteva decenii au devenit prioritare și îmbogățite într-un an cât altele-n zece. Teatrul contactless a dominat perioada, reliefând preocupări de retorică performativă anterioare, oferind noi eșantioane imaginate de cei deschiși și pregătiți să le dezvolte. Transformarea paradigmei a cuprins toate palierele care structurează arta teatrală. Laboratorul de creație s-a mutat pe video calls, echipa nu s-a mai întâlnit fizic, s-a motivat reciproc inspirațional în mediul virtual, a recurs la tehnici remote de comunicare și de lucru. Produsul artistic însuși a căpătat contururi pretabile digitalului: desfășurări de tip flux, pluri-focalitate, compoziții împrumutate din video gaming, mult visuals, dinamici filmice. Despre aceste linii e vorba în noul volum colectiv pe care-l foiletați.

The new Coronavirus pandemic has enveloped the planet, officially since March 2020, and, among other consequences, has forced living arts to reinvent themselves. Trends experienced by innovative artists, massively involving new technologies in all their forms, have been taken over by the global artistic community and, more, fast forward. Recent aesthetic directions exerted for several decades have become a priority and grew in one year as though ten years have passed. Contactless theater dominated the period highlighting concerns of previous performative rhetoric, and offered new patterns coming from those open and ready to develop them. The transformation of the paradigm encompassed all the levels that structure theatrical art. The creative “laboratory” jumped onto video calls, the team did not meet in person, they motivated each other inspirationally in the virtual environment, resorted to video techniques for communication and work. The artistic product itself acquired contours suitable for the digital. New durations, other rhythms, flow-type developments, multi-focal, video gaming loan-approaches, a lot of visuals, film dynamics. Such directions make the subject of the new collective volume that you are browsing.
Oltița CÎNTEC

Contributori/ Contributors: Mirella Patureau, Oana Stoica, Oltița Cîntec, Cristina Rusiecki, Silvia Dumitrache, Oana Cristea Grigorescu, Călin Ciobotari, Mihai Gligan, Daniela Șilindean.
Traducere în limba engleză/ Translated by: Carmen Tărniceru, Mircea Sorin Rusu

  • An apariţie: 2021
  • Format: A5
  • Număr de pagini: 302
SKU: 978-973-37-2491-9 Categorii: ,

Autor: Oltiţa Cîntec

Descriere

Pandemia cu noul Coronavirus a învăluit planeta, oficial din martie 2020, și, printre alte consecințe, a obligat artele vii la reinventare. Tendințe experimentate de artiști inovativi, implicând creativ noile tehnologii în toate variantele lor, au fost preluate de comunitatea artistică globală și încă într-un ritm accelerat. Direcții estetice recente practicate de câteva decenii au devenit prioritare și îmbogățite într-un an cât altele-n zece. Teatrul contactless a dominat perioada, reliefând preocupări de retorică performativă anterioare, oferind noi eșantioane imaginate de cei deschiși și pregătiți să le dezvolte. Transformarea paradigmei a cuprins toate palierele care structurează arta teatrală. Laboratorul de creație s-a mutat pe video calls, echipa nu s-a mai întâlnit fizic, s-a motivat reciproc inspirațional în mediul virtual, a recurs la tehnici remote de comunicare și de lucru. Produsul artistic însuși a căpătat contururi pretabile digitalului: desfășurări de tip flux, pluri-focalitate, compoziții împrumutate din video gaming, mult visuals, dinamici filmice. Despre aceste linii e vorba în noul volum colectiv pe care-l foiletați.

The new Coronavirus pandemic has enveloped the planet, officially since March 2020, and, among other consequences, has forced living arts to reinvent themselves. Trends experienced by innovative artists, massively involving new technologies in all their forms, have been taken over by the global artistic community and, more, fast forward. Recent aesthetic directions exerted for several decades have become a priority and grew in one year as though ten years have passed. Contactless theater dominated the period highlighting concerns of previous performative rhetoric, and offered new patterns coming from those open and ready to develop them. The transformation of the paradigm encompassed all the levels that structure theatrical art. The creative “laboratory” jumped onto video calls, the team did not meet in person, they motivated each other inspirationally in the virtual environment, resorted to video techniques for communication and work. The artistic product itself acquired contours suitable for the digital. New durations, other rhythms, flow-type developments, multi-focal, video gaming loan-approaches, a lot of visuals, film dynamics. Such directions make the subject of the new collective volume that you are browsing.
Oltița CÎNTEC

Contributori/ Contributors: Mirella Patureau, Oana Stoica, Oltița Cîntec, Cristina Rusiecki, Silvia Dumitrache, Oana Cristea Grigorescu, Călin Ciobotari, Mihai Gligan, Daniela Șilindean.
Traducere în limba engleză/ Translated by: Carmen Tărniceru, Mircea Sorin Rusu

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Fereastră către digital. Teatrul și noile tehnologii / Open New Tab. Theatre and New Technology”

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top