Colecţii

Acasa|Colecţii
Colecţii2021-01-12T15:17:32+02:00

Atrium

Pe lângă colecţia de debut „Numele poetului”, precum şi cea pentru poeţi consacraţi (de obicei antologii), titulată „Cantos”, editura a găsit de cuviinţă să propună începând cu anul 2015 o a treia cale de acces a Poeziei către Cititor, pentru autorii aflaţi pe podul liric dintre Alfa şi Omega…

Ananta. Studii transdisciplinare

Colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare” este una din cele mai noi şi mai importante colecţii ale editurii Junimea, care răspunde noilor orientări generate de fenomenul globalizării şi efectelor teoretice şi practice ale acesteia. Dezvoltarea mecanicii cuantice şi a fizicii particulelor a declanşat o adevărată revoluţie în istoria secolului XX. Plecând de la aceste schimbări esenţiale, Basarab Nicolescu analizează natura “realului” şi arată cum studiul experimental al fenomenelor “invizibile” poate conduce la noi concepte, chiar la o nouă viziune asupra lumii. Colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare” vizează categorii tot mai largi de cititori, de la oameni de ştiinţă, profesori, cercetători, studenţi, până la scriitori şi artişti, teologi, sociologi, economişti etc. Coordonatori: acad. Basarab NICOLESCU (Paris), Simona MODREANU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Cantos

Colecţia cuprinde poezie (autori consacraţi). Coordonatori: Ioan HOLBAN, Lucian VASILIU

Biblioteca Iaşi

Colecţia cuprinde cărţi despre Iaşi şi împrejurimi (amintiri, documente relevante, pagini mai puţin cunoscute, reeditări). În parteneriat cu Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași. Coordonatori: Virgil BĂBÂI, Tudorel HATMANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Cuvinte migratoare

Colecţie nouă de poezie, în completarea celorlalte trei („Numele poetului” – debut; „Atrium”; „Cantos”), dedicată poeţilor traduşi în limba română, precum şi celor tălmăciţi în limbi străine, inclusiv în ediţii bilingve. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Colocvialia

Colecţie relaxată, cuprinzând teme diverse: dicţionare accesibile, teatru, cinema, lingvistică pe înţelesul tuturor, gastronomie, sport, şah ş.a. Coordonatori: Vasile ARHIRE, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Efigii

Colecţia cuprinde istorie şi critică literară, teze de doctorat, profiluri literare ş.a. Coordonatori: Elvira SOROHAN, Simona MODREANU, Bogdan CREŢU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Dialog XXI

Colecţia cuprinde convorbiri, interviuri, dialoguri culturale. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Eminesciana. Bibliofil

Cuprinde volume de versuri traduse în limbi de circulaţie universală. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Eminesciana

Cu siguranță cel mai cunoscut și apreciat brand de colecție al Junimii, Eminesciana își propune să promoveze, în continuare, studii și documente referitoare la inepuizabila moștenire culturală eminesciană. Coordonatori: acad. Mihai CIMPOI (Chișinău), acad. Eugen SIMION, Theodor CODREANU, Valentin COȘEREANU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Esculap

Coordonatori: Elena CHIRIAC-LEONTE, Ema LUCA, Tudor HATMANU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Epica

Colecţia cuprinde proză clasică, dar şi contemporană. Coordonatori: Ioan HOLBAN, Eugen URICARU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Ficţiune şi infanterie

Noua colecţie completează vechea colecţie „Epica”. Editura promovează astfel, în chip mai accentuat, proza contemporană, uzând de sintagma consacrată de „Şcoala de proză de la Târgovişte”, prin rafinatul Costache Olăreanu (n. 1 iulie 1929, Huşi – d. 23 septembrie 2000, Iaşi). Coordonatori: Codrin Liviu CUŢITARU, Lucian VASILIU   Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Exit

Colecția EXIT conține cărți în afara colecțiilor, în formate/ formule diferite față proiectele curente ale programului editorial junimist. Coordonatori: Mircea Radu IACOBAN, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți

Integrum

Colecția INTEGRUM cuprinde autori cu opera închegată, ediții DEFINITIVE. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Historia magistra vitae

Cuprinde studii de specialitate, în orizont istoric argumentat. Coordonatori: Florin CÂNTEC, Gheorghe CLIVETI, Cătălin TURLIUC, Dumitru VITCU, acad. Alexandru ZUB Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Memoria clepsidrei

Colecţia cuprinde confesiuni, jurnale, memorialistică în general. Coordonatori: Viorel DUMITRAŞCU, Lucian VASILIU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Mousaion

Colecţia cuprinde istorie culturală în documente, corespondenţă, valori de patrimoniu din arhivele publice şi particulare. Coordonatori: Lucian VASILIU, Viorel DUMITRAŞCU Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Numele prozatorului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut proză, premiate de jurii abilitate, la concursuri, festivaluri literare naţionale, la care editura şi revista „Scriptor” sunt partenere („C. Conachi” – Tecuci, „Mihai Eminescu” – „Porni Luceafărul…” – Botoşani, „Nicolae Labiş” – Suceava ş.a.).

Numele poetului (debut)

Colecţia cuprinde volume de debut (poezie şi proză), premiate de jurii abilitate, la concursuri, festivaluri literare naţionale, la care editura şi revista „Scriptor” sunt partenere („C. Conachi” – Tecuci, „Mihai Eminescu” – „Porni Luceafărul…” – Botoşani, „Nicolae Labiş” – Suceava ş.a).

Univers didactic

Provocările contemporane sunt tot mai numeroase și mai rapide, inclusiv – sau, poate, începând cu – domeniul educației, prin urmare colecția se dorește a fi un spațiu al dialogului proiectiv și constructiv, flexibil și inovativ, în care teoriile și practicile să se poată întâlni, spre beneficiul mutual al învățăceilor și dascălilor.

Uliţa copilăriei

Colecţia cuprinde cărţi semnificate, româneşti şi străine, pe tema copilăriei, adolescenţei, juneţii, de la Ion Creangă, să zicem, la autorii contemporani. Coordonatori: Oltiţa CÂNTEC, Ioan HOLBAN Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia „Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top