Colecţii

Colecţii2023-03-26T22:19:26+03:00

Ananta. Studii transdisciplinare

Colecţia își propune să oglindească noile orientări generate de principalele fenomene științifice contemporane, în relație cu sfera culturală, socială, economică, psihologică.

Atrium

Noua colecție de poezie, înființată în 2015, propune cititorilor câteva dintre cele mai semnificative voci poetice contemporane.

Biblioteca Iaşi

Colecţia cuprinde cărţi despre Iaşi şi împrejurimi (amintiri, documente relevante, evocări inedite, reeditări etc.).

Cantos

Colecţia include antologii poetice și volume ale unor poeți consacraţi.

Colocvialia

Colecţia abordează teme diverse precum gastronomie, sport, călătorii, jocuri (inclusiv lingvistice), dicţionare accesibile etc.

Cuvinte migratoare

Colecţia este dedicată poeţilor traduşi în limba română, precum şi celor tălmăciţi în limbi străine, inclusiv în ediţii bilingve.

Dialog XXI

Colecţia cuprinde convorbiri, interviuri, dialoguri culturale.

Efigii

Colecţia cuprinde, în esență, monografii și profiluri literare.

Eminesciana

Cel mai cunoscut și apreciat brand al Editurii Junimea, colecția „Eminesciana” continuă să promoveze studii și documente privitoare la inepuizabila moștenire culturală și lingvistică a marelui poet național.

Epica

Colecţia include texte de proză clasică și modernă.

Esculap

Colecția propune texte din sfera medicală, nu doar de strictă specialitate, ci și note, amintiri, documente comentate de medici reputați.

Exit

Colecția conține cărți în afara colecțiilor, în formate/ formule diferite față proiectele curente ale programului editorial junimist.

Ficţiune şi infanterie

Colecția, cu titlu inspirat de un cunoscut roman al lui Costache Olăreanu, promovează proza română contemporană.

Fides

Colecția reunește lucrări de referință ale unor autori de prestigiu, în domeniul dreptului (teoria, istoria, filosofia dreptului, probleme de morală, practică judiciară etc.).

Hamletarium

Pornind de la un personaj-simbol universal, colecția este consacrată textelor de și despre teatru și artelor spectacolului în general.

Historia magistra vitae

Colecția cuprinde studii și documente de referință din domeniul istoriografiei naţionale şi internaţionale.

Integrum

Colecția cuprinde operele integrale, în ediții definitive, ale unor autori români reprezentativi.

Lumea artei

Colecția propune eseuri de estetică, filosofie sau fenomenologia artei, precum și monografii, albume etc., din sfera artelor în general și a celor plastice în particular.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top