Pentru a putea citi şi descărca în mod gratuit cărţile în format electronic oferite de Editura Junimea trebuie să fiţi de acord cu următoarele condiţii de utilizare:

1. Drepturile de autor pentru textele cărţilor (ca şi asupra elementelor grafice înglobate în acestea) publicate în format electronic de către Editura Junimea pe acest sit aparţin autorilor lor, cu excepţia cazurilor în care este menţionat în mod expres un alt deţinător. Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente pe sit ale cărţilor aparţin Editurii Junimea. Pentru orice alte menţiuni de drepturi de autor pe situl Editurii Junimea consultaţi menţiunile legale ale sitului.

2. Editura Junimea vă oferă dreptul neexclusiv şi limitat de a citi, descărca şi stoca pe computerul dumneavoastră cărţile publicate de Editura Junimea pe Internet, cu condiţia să fiţi de acord cu aceşti termeni de utilizare, să nu schimbaţi sub nici o formă conţinutul cărţilor respective, şi să păstraţi menţiunile drepturilor de autor pe cărţile respective.

3. Distribuirea cărţii prin intermediul altor situri ca şi modificarea sau comercializarea acestei versiuni fără acordul prealabil, în scris, al Editurii Junimea sînt interzise şi se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe, în vigoare. Dacă doriţi să promovaţi unele din aceste cărţi prin situl dvs puteţi folosi prezentarea cărţii şi coperta, cu condiţia să puneţi un link direct către pagina respectivei cărţi şi să ne anunţaţi la office@Junimea.ro. La aceeaşi adresă ne puteţi contacta pentru a vă permite postarea unui fragment din carte (dacă acest lucru este permis de contractul pe care îl avem cu autorul cărţii).

4. Cărţile publicate de Editura Junimea vă sunt oferite “ca atare”, fără garanţie de orice fel, exprimată sau subînţeleasă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale sau legale implicate. Aceste cărţi pot conţine greşeli tehnice sau erori de redactare. Editura Junimea nu îşi asumă responsabilitatea sau riscul pentru asemenea greşeli sau omiteri în cadrul cărţilor publicate pe acest sit.

5. În cazul în care nu respectaţi prevederile acestor condiţii de utilizare vă asumaţi responsabilitatea pentru orice consecinţă care ar putea deriva din această nerespectare, incluzând, fără a se limita la, consecinţele legale sau materiale de orice natură.

6. De asemenea sunteţi de acord să nu implicaţi situl Editurii Junimea şi realizatorii acestuia în orice acţiune, inclusiv legală, care ar putea rezulta din încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor de autor, a condiţiilor de utilizare, sau a oricărei legi sub orice jurisdicţie.