Necontenit în căutarea altora şi în perpetuă căutare de sine, expansiv şi retractil, liric şi excedat de gânduri – profilul lui Dorin Popa, un complicat, se diferenţiază prin ne-stare; fervorile sale (adesea la rece) amintesc de marii neîmpăcaţi ai tuturor timpurilor.

Constantin CIOPRAGA

 

În Utopia posesiunii am găsit lucruri care s-au potrivit cu gândirea mea. Ceva de acolo se potriveşte cu gândirea mea! Dorin Popa a înţeles ce am înţeles şi eu: misterul răului. Misterul răului – cauza răului, de fapt, – stă în egocentrism. Dorin Popa a înţeles asta şi a sesizat tocmai autenticitatea noastră acolo. De aceea ne-am întâlnit în gândire.
Apoi, volumul Fără întoarcere m-a şocat de-a dreptul, m-a uluit! Cu adevărat, m-a uluit. Da, este om ales domnul Dorin Popa.

Preot Constantin GALERIU

Cine vrea să-l cunoască în adevăr pe Dorin Popa se poate înşela pornind de la personajul care se mişcă printre noi.
Poet şi publicist, dascăl de la un timp şi om al cetăţii, când retractil şi tăcut, când agresiv şi dezinvolt, el trebuie abordat mai ales prin cărţile sale, fie acestea de poezie autentică, repede impusă în peisajul nostru literar, de convorbiri cu personalităţi ale timpului sau de comentarii politice şi culturale. Nota lor comună, cea mai frapantă, e căutarea insistentă a adevărului, oricât de dureros în spaţiul social ca şi în cel lăuntric.
Alexandru ZUB