BASARAB NICOLESCU • Omul cosmodern • L’Homme cosmoderne • The Cosmodern Human

100.00 lei

… Și nu există urmă mai limpede a amprentei pe care forța și anvergura unei personalități o lasă în mintea și sufletul celor cu care intră în contact decât mulțimea, spontaneitatea și varietatea mărturiilor care s-au strâns în acest volum, venind din lumea întreagă (în cele trei limbi pe care le-a onorat Basarab Nicolescu), și care merg de la rafinate demonstrații și analize științifice până la poeme și lucrări de artă inspirate de viziunea transdisciplinară, trecând prin formule pedagogice sau structuri arhitecturale inovante. Nu lipsesc nici evocările personale, amintirile amicale, precum și un mic album fotografic, toate menite să schițeze, imperfect și incomplet, desigur, fațetele multiple și mereu surprinzătoare ale unei prezențe.

… Il n’y a pas de trace plus claire de l’empreinte que la force et la portée d’une personnalité laissent dans l’esprit et l’âme de ceux qu’elle frôle que l’abondance, la spontanéité et la variété des témoignages recueillis dans ce volume, provenant des quatre coins de la planète (dans les trois langues que Basarab Nicolescu a honorées), allant de démonstrations et analyses scienti­fiques raffinées à des poèmes et œuvres d’art inspirés par la vision trans­dis­ci­pli­naire, en passant par des formules pédagogiques ou des structures archi­tectu­rales innovantes. Ne manquent pas les évocations personnelles, les souvenirs amicaux, ainsi qu’un petit album photo, le tout destiné à esquisser, imparfaitement et incomplètement bien sûr, les multiples et toujours surprenantes facettes d’une présence.

… And there is no clearer trace of the imprint that the strength and breadth of a personality leaves on the minds and souls of those it approaches than the number, the spontaneity, and the variety of testimonies that have been gathered in this volume, coming from all over the planet (in the three lan­guages that Basarab Nicolescu honoured), ranging from refined scientific demonstrations and analyses to poems and works of art inspired by the transdis­ciplinary vision, passing through pedagogical formulas or innovative ar­chitectural structures. There are also personal stories, friendly memories, as well as a small photo album, all meant to sketch, imperfectly and incom­pletely, of course, the multiple and always surprising facets of a presence.

  • An apariţie: 2022
  • Format: 17 x 24 cm
  • Număr de pagini: 676
ISBN 78-973-37-2525-1 Categorii: ,

Autor: Simona Modreanu; Florent Pasquier

Descriere

… Și nu există urmă mai limpede a amprentei pe care forța și anvergura unei personalități o lasă în mintea și sufletul celor cu care intră în contact decât mulțimea, spontaneitatea și varietatea mărturiilor care s-au strâns în acest volum, venind din lumea întreagă (în cele trei limbi pe care le-a onorat Basarab Nicolescu), și care merg de la rafinate demonstrații și analize științifice până la poeme și lucrări de artă inspirate de viziunea transdisciplinară, trecând prin formule pedagogice sau structuri arhitecturale inovante. Nu lipsesc nici evocările personale, amintirile amicale, precum și un mic album fotografic, toate menite să schițeze, imperfect și incomplet, desigur, fațetele multiple și mereu surprinzătoare ale unei prezențe.

… Il n’y a pas de trace plus claire de l’empreinte que la force et la portée d’une personnalité laissent dans l’esprit et l’âme de ceux qu’elle frôle que l’abondance, la spontanéité et la variété des témoignages recueillis dans ce volume, provenant des quatre coins de la planète (dans les trois langues que Basarab Nicolescu a honorées), allant de démonstrations et analyses scienti­fiques raffinées à des poèmes et œuvres d’art inspirés par la vision trans­dis­ci­pli­naire, en passant par des formules pédagogiques ou des structures archi­tectu­rales innovantes. Ne manquent pas les évocations personnelles, les souvenirs amicaux, ainsi qu’un petit album photo, le tout destiné à esquisser, imparfaitement et incomplètement bien sûr, les multiples et toujours surprenantes facettes d’une présence.

… And there is no clearer trace of the imprint that the strength and breadth of a personality leaves on the minds and souls of those it approaches than the number, the spontaneity, and the variety of testimonies that have been gathered in this volume, coming from all over the planet (in the three lan­guages that Basarab Nicolescu honoured), ranging from refined scientific demonstrations and analyses to poems and works of art inspired by the transdis­ciplinary vision, passing through pedagogical formulas or innovative ar­chitectural structures. There are also personal stories, friendly memories, as well as a small photo album, all meant to sketch, imperfectly and incom­pletely, of course, the multiple and always surprising facets of a presence.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „BASARAB NICOLESCU • Omul cosmodern • L’Homme cosmoderne • The Cosmodern Human”

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top