Referenții editurii sunt personalități ale vieții cultural-științifice.

Textele propuse spre publicare sunt analizate în Consiliul redacțional pentru a vedea dacă acestea corespund orientării publicațiilor editurii („Scriptor”, „Human social studies”, „Revue roumaine d`études francophones”) sau categoriei editoriale în care a fost încadrată (poezie, proză, istorie, critică literară etc.) și dacă respectă standardele de calitate editorială;

Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare, după următoarele criterii de evaluare:
– Originalitate, profunzime, contribuție științifică;
– Calitatea redactării și exprimării;
– Alte criterii avute în vedere de referent.

Evaluarea editorială

Sunt avute în vedere: programele editoriale curente, situaţia pieței de carte în domeniu, numărul de volume care tratează aceeași temă sau teme similare, notorietatea autorului, impactul volumelor anterioare ale semnatarului (dacă este cazul, evidențiate în vânzări, citări, introducerea volumului în bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor cărți pe tema volumului sau teme apropiate).

Prin excepție, cărțile cu valoare culturală sau științifică deosebită, dar care au solicitare redusă pe piață (poezie, eseu, istorie literară etc.), vor putea fi propuse spre finanțare integrală sau parţială, în cadrul unor Programe ale unor instituții partenere precum: Primăria Municipiului Iași, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Copyro etc.