Norme de redactare

INCIPIT

Autorii sunt rugaţi să trimită textul ofertat în programul Word (pe emailul editurii, edjunimea@gmail.com), conform normelor DOOM (Dicționarul ortografic, ortoepic și morphologic al limbii române, ediția a II-a, 2014). NU în format pdf.

De asemenea, textul printat va fi expediat pe adresa:
Editura JUNIMEA, Strada Păcurari nr. 4 (BCU Mihai Eminescu).

Prezentele reguli de paginație constituie parte din contractul editorial, respectarea acestora însemnând alinierea Editurii Junimea la standarde editoriale internaționale. Aceste reguli pot fi negociate între autor și conducerea editurii, numai în anumite cazuri.

 

Tehnoredactarea

1. Forma finală a volumului se negociază între autor și redacția editurii. Editura își rezervă dreptul de a nu accepta formate care se îndepărtează de standardele editoriale (cele 20 de colecții). Cerințele speciale se anunță concomitent cu trimiterea versiunii finale și, odată acceptate de ambele părți, nu mai pot interveni modificări.
2. Instituţia își rezervă dreptul de a introduce elemente editoriale de identificare a publicației, a editurii sau eventual a programului editorial sub egida căruia apare volumul, pe pagina 2 a volumului, pagina tehnică (timbrul literar, apartenența la A.R.I.E.L.).
3. Formatele standard ale Editurii Junimea sunt:

Formatul B5 (17 cm lățime/ 24 cm înălțime)
Formatul A5 (14,5 cm lățime/ 21 cm înălțime)

Formatele colecțiilor editurii:

– colecţia Ananta. Studii transdisciplinare, 11/ 21 cm
– colecţia Atrium, 11,5/ 20 cm
– colecţia Biblioteca Iaşi, 21/ 16,5 cm
– colecţia Cantos, 14/ 18 cm
– colecţia Colocvialia, A5
– colecţia Cuvinte migratoare, 14,5/16 cm
– colecţia Dialog XXI, A5
– colecţia Efigii, A5
– colecţia Eminesciana, 13/ 21 cm
– colecţia Eminesciana. Bibliofil, 13/ 21 cm
– colecţia Epica, A5
– colecţia Esculap, A5
– colecţia Exit, 14,5/ 22,5 cm
– colecţia Ficțiune și infanterie, A5
– colecţia Historia Magistra Vitae, A5
– colecţia Integrum, 11/ 20,5 cm
– colecţia Manuscriptum, A5
– colecţia Memoria clepsidrei, A5 sau B5
– colecţia Numele Poetului (debut), 13/ 19 cm
– colecţia Numele Prozatorului (debut), 13/ 19 cm
– colecţia Uliţa copilăriei, 20/ 20 cm
– colecţia Univers didactic, A5 sau B5

 1. Fonturile utilizate în paginație sunt, în general, Arial Narrow, Georgia, Garamond, Times New Roman, mărimea 10, 11, 12. În cazul în care Editura sau autorul optează pentru înlocuirea fontului este consultată cealaltă parte. Nu se admit sublinieri (Underline) în text. Textul va fi redactat conform normelor DOOM (Dicționarul ortografic, ortoepic și morphologic al limbii române, ediția a II-a, 2014).
 2. La notele de subsol, titlurile de cărți se scriu cu Italic, nu Bold, nu cu Underline. Formula de menţionare a volumelor urmează regula universală: localitate, editură, an(exemplu: Iaşi, Junimea, 1999).
 3. Bibliografia va fi realizată cu numele ordonate strict alfabetic.
 4. Stilul „citare” se va introduce atunci când există o serie de paragrafe care trebuie scoase în evidență: indentation la stânga cu 1 cm, fără aliniere. NU se acceptă simultan ghilimele și italic. Este necesară consecvență în text. Vor fi folosite ghilimele clasice românești („…”), nu englezești (”…”) ori stilul italic, pentru a se marca citatele.
 5. Coperțile (copertele) vor fi realizate pe baza unui format prestabilit, cu grafică unitară (colecţii).
 6. Editura Junimea poate schimba regulile, în funcție de specificul cărții și de noutățile din domeniul editorial, elementele de paginație și de identitate grafică, acestea fiind actualizate permanent pe site-ul Editurii Junimea editurajunimea.ro

Pentru cărțile cu caracter literar, nu se aplică în mod strict regulile de paginație expuse anterior, acestea adaptându-se la specificul volumului, mai ales pentru cele de poezie.

 

Corectura textului

   1. Editura pornește de la premisa că autorul trimite spre publicare exact acea versiune a cărții care dorește să-i fie publicată și, ca atare, își realizează în prealabil riguros corectura de text, imagine, tabele etc.
   2. EDITURA NU PRIMEȘTE MANUSCRISE/ TEXTE ÎN FORMAT NEREDACTAT CORECT.
   3. După realizarea procesului de paginație și eventualele corecturi solicitate din partea autorului, acesta primește o machetă a cărții în format pdf sau tipărit pe care trebuie să-și dea acordul cu specificația BUN DE TIPAR. Înainte de trimiterea bunului de tipar, autorul poate solicita mici corecturi de text, care nu afectează paginația volumului.
   4. Autorul se asigură, în momentul versiunii finale, că deține toate drepturile de autor asupra tabelelor, imaginilor etc., inclusiv conținutul inclus în volum și declară expres că-și asumă integral răspunderea asupra existenței drepturilor de autor pentru întregul conținut propus spre publicare.
   5. Timpul de execuţie este de minimum 30 de zile și de maximum 120 de zile până la trimiterea unei versiuni către autor pentru BUN DE TIPAR. În funcție de modificările solicitate, timpul redacțional se poate prelungi. Termenele de 120 de zile curg din momentul trimiterii versiunii finale și, în cazul în care există obligație de plată din partea autorului, și de la dovada achitării acesteia.
   6. Editura se obligă să efectueze un exemplar de probă al volumului ce urmează să fie tipărit.
   7. Autorii care doresc o publicare rapidă, peste timpii menționați anterior, pot solicita acest serviciu cu o majorare de 30% a costurilor editoriale și redacționale.

 

Distribuţia cărţilor

 1. Distribuția volumelor în librării se face pe măsura solicitării acestora de librăriile, bibliotecile, instituţiile partenere ale Editurii Junimea. Rețeaua de librării, biblioteci, poate fi regăsită în BIBLIOTECI la secțiunea LIBRĂRII.
 2. Editura informează trimestrial atât librăriile şi bibliotecile partenere, cât și alte librării şi biblioteci din țară, cu privire la noile apariții prin cataloage de publicații online.
 3. Dacă un autor dorește excluderea volumului său de pe site, editura o va realiza în urma solicitării acestuia. Prezența volumelor pe site-ul editurii și accesul liber la fragmente din volum a oricărui cititor interesat din întreaga lume nu este și nu poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și autorul înțelege să nu solicite drepturi de autor. Mai mult, acesta este un serviciu de promovare atât a volumului, a autorului, cât și a editurii.
 4. Toate volumele, publicațiile Editurii Junimea apar în termen de maximum 6 luni pe site-urile editurii (editurajunimea.ro, www.librariavirtuala.com). Editura nu poate fi făcută răspunzătoare pentru lipsa temporară a unui volum din site-urile editurii, mai ales dacă aceasta se datorează unor atacuri informatice.
 5. Editura nu poate fi făcută răspunzătoare de neacceptarea unui volum de către unul sau mai mulți parteneri/ difuzori de carte fizici sau online.
 6. Editura asigură autorii că face toate eforturile posibile pentru o cât mai bună vizibilitate a volumelor, în limita tirajelor. Pentru aceasta, vor fi selectaţi cu precădere difuzorii care au manifestat un flux plauzibil, eficient de difuzare a cărților noastre. Editura acționează în acest sens pentru a evita blocarea volumelor în librării sau depozite.
 7. Dacă autorul dorește ca Editura Junimea să expedieze volumul unor biblioteci din țară, unor specialiști din domeniu, unor redacții de specialitate, precum și unor baze de date din străinătate sau unor biblioteci internaționale de renume, aceasta se consideră serviciu suplimentar (intră în calculul costului de apariție).
 8. Autorii pot solicita programare pentru lansare de carte la clubul de lectură „Junimea-Scriptor” sau la oricare instituţie culturală parteneră, librărie din Iaşi sau din alte localităţi.
 9. În cazul fiecărui titlu, prin contract, editura păstrează un număr de exemplare (indiferent de tiraj),
  din care 7 exemplare sunt pentru Depozitul Legal Naţional, 3 exemplare pentru arhiva editurii, 10 exemplare pentru promovare (media, reviste culturale, forumuri dedicate cărţilor).