Descriere

Volumul de faţă reprezintă prima lucrare de analiză muzicologică a creaţiei compozitoarei FELICIA DONCEANU (n. 1931). Talent multivalent, aflat într-o continuă efervescenţă creatoare, compozitoarea nu se mulţumeşte doar cu creaţia muzicală, dovedindu-se un spirit ale cărui manifestări artistice vizează o artă de graniţă între sunet, culoare, gestualitate şi poezie. Acest melanj conferă un plus de complexitate şi vastitate incursiunii propuse, un periplu printr-un univers inedit, original şi generos, construit mai bine de şase decenii. Universul său muzical înglobează toate genurile muzicale, proiectând o personalitate a cărei viziune este pliată pe entităţile spiritualităţii româneşti şi al cărei crez artistic este centrat în jurul Expresivităţii şi al Frumosului.