Clubul JUNIMEA-SCRIPTOR de promovare a lecturii, dialogului cultural și spiritului civic nr. 188

Loading Events
Joi 2 martie, ora 16:00, la sediul editurii JUNIMEA din Parcul Copou se va desfășura ediția nr. 188 a Clubului JUNIMEA-SCRIPTOR.
Lansare de carte: „Vânturând țara” de Artur Gorovei, volum apărut în colecția „Efigii”, ediție coordonață de Liviu Papuc și Olga Iordache.
Invitat: Ștefan S. Gorovei.
Prezentări de Cătălin Turliuc și Liviu Papuc.
Amfitrion: Simona Modreanu.

Volumul concentrează scrierile de călătorie prin țară (în jurul Fălticenilor de origine, prin Bucovina, Ardeal, Moldova, la mare, cu câte o „săgeată” în Oltenia, Basarabia) ale cunoscutului folclorist, om de vastă cultură, rămase până acum risipite prin publicaţiile periodice de dinainte și de după Primul Război Mondial.

Frumuseţile naturii, monumentele arhitectonice, realizările civilizaţiei orășenești și rurale, viața socială cu problemele ei, răscolirea trecutului pe baza documentelor descoperite scoase în felul acesta la iveală – nimic nu scapă privirii agere a călătorului.

Adunate pentru prima dată într-un volum, scrierile de călătorie ale iscoditorului Artur Gorovei vor pune în valoare, în beneficiul lectorilor de astăzi, nu numai frumuseţi ale țării, ci și elemente de viață socială mai puţin cunoscute, sau fapte ale trecutului rămase ascunse până acum. 

(Liviu PAPUC, Olga IORDACHE)

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top