Lumina îndepărtată a fluviului

Lumina îndepărtată a fluviului

36.00 lei

Are dreptate Alex. Ştefănescu să identifice în proza lui Ovidiu Dunăreanu „o suprarealitate, obţinută prin transfigurarea ra­di­cală a peisajului dobrogean şi a stilului de viaţă din spaţiul delimitat de Dunăre şi Marea Neagră”; are dreptate şi Angelo Mitchievici când scrie că, prin poveste, Ovidiu Dunăreanu „reali­zea­ză harta unui teritoriu mai puţin explorat, o parte a Dobrogei sud‑du­nă­rene, o zonă a ei care îşi are centrul simbolic în loca­litatea Ostrov, dar care se întinde pe ambele maluri ale Dunării”. O suprarealitate? Un spaţiu geografic filtrat prin conştiinţa artis­tică a unui prozator cu totul remarcabil? Şi una, şi alta. În fond, Lumina îndepărtată a fluviului (…) este o carte a facerii lumii şi nu despre geneza acesteia (…).
Ioan HOLBAN
[Ovidiu Dunăreanu] a devenit unul dintre cei mai importanţi scriitori români de azi, în ciuda faptului că postdecembrismul nostru revoluţionar nu este în stare să mai discearnă adevăratele valori contemporane. Autor al multor volume de proză scurtă, Ovidiu Dunăreanu a trecut la roman fără a ieşi din formula care l‑a consacrat ca pe unul dintre cei mai autentici povestitori de factură balcanizantă, alături de Panait Istrati, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu (…).
Theodor CODREANU
  • An apariţie:: 2019
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 374
ISBN 978-973-37-2220-5 Categorii: ,

Autor: Dunăreanu Ovidiu

Descriere

Are dreptate Alex. Ştefănescu să identifice în proza lui Ovidiu Dunăreanu „o suprarealitate, obţinută prin transfigurarea ra­di­cală a peisajului dobrogean şi a stilului de viaţă din spaţiul delimitat de Dunăre şi Marea Neagră”; are dreptate şi Angelo Mitchievici când scrie că, prin poveste, Ovidiu Dunăreanu „reali­zea­ză harta unui teritoriu mai puţin explorat, o parte a Dobrogei sud‑du­nă­rene, o zonă a ei care îşi are centrul simbolic în loca­litatea Ostrov, dar care se întinde pe ambele maluri ale Dunării”. O suprarealitate? Un spaţiu geografic filtrat prin conştiinţa artis­tică a unui prozator cu totul remarcabil? Şi una, şi alta. În fond, Lumina îndepărtată a fluviului (…) este o carte a facerii lumii şi nu despre geneza acesteia (…).
Ioan HOLBAN
[Ovidiu Dunăreanu] a devenit unul dintre cei mai importanţi scriitori români de azi, în ciuda faptului că postdecembrismul nostru revoluţionar nu este în stare să mai discearnă adevăratele valori contemporane. Autor al multor volume de proză scurtă, Ovidiu Dunăreanu a trecut la roman fără a ieşi din formula care l‑a consacrat ca pe unul dintre cei mai autentici povestitori de factură balcanizantă, alături de Panait Istrati, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu (…).
Theodor CODREANU

Recenzii

  1. admin

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top