Voci feminine de redescoperit

Voci feminine de redescoperit

40.00 lei

Grete TARTLER, scriitoare, traducătoare, a predat la Universitatea Bucureşti, a fost redactor la revista Neue Literatur şi a lucrat aproape două decenii în diplomaþie. Volumele publicate – poezie, eseuri, literatură pentru copii, studii de orientalistică şi muzicologie – au apărut şi în traducere şi au fost laureate cu premii ale Academiei, Uniunii Scriitorilor sau ale unor reviste şi asociaţii locale şi internaţionale. Eseurile apărute în volum sau în presă au abordat îndeosebi literatura comparată şi interferenţele european-orientale. Cele mai recente în această direcţie sunt Înţelepciunea arabă de la preislam la hispanoarabi (2014), Umor şi satiră în literatura arabă clasică (2017), prezentarea unor autori precum clasicii germani (Goethe, 2014), danezi (H.C. Andersen, 2021), sau moderni şi contem-porani (Patrick Süskind, Peter Hoegh, Kostas Karyotakis , 2019 ş.a.).
Prezentul volum porneşte de la consideraţii asupra operei unor scriitoare prestigioase sau mai puţin cunoscute, dar care au influenţat curentele literare ale epocii (precum scriitoarele romantismului german), autoare care au scris în lumea orientală şi în emigraţie, direct în engleză sau alte limbi de circulaţie, scriitoare, traducătoare şi editoare din România care au contribuit şi contribuie în continuare prin strădaniile lor, nu totdeauna recunoscute, la schimbarea adusă de Zeitgeist-ul noului mileniu.

 • An apariție: 2023
 • Număr de pagini: 248
 • Format: 14,5 x 20,5 cm
ISBN 978-973-37-2707-1 Categorie:

Autor: Tartler Grete

Descriere

De-a lungul a peste cinci decenii în care am comentat noi apariţii, traduceri, sau am publicat selecţii, studii şi prefeţe în diferite volume, mi-au devenit evidente valoarea şi influenţa multor scriitoare, traducătoare sau editoare, inclusiv dintre cele mai tinere, ale căror nume nu s-au aflat pe toate buzele.
Eseurile de faţă subliniază rolul lor indeniabil în orientările timpului, aducând la zi informaţia şi actualizând viziunea.
Grete TARTLER
La Grete Tartler […] punţi aruncate spre Bibliotecã şi prestigioase referinţe culturale leagã timpuri şi spaţii, fiinţe şi semne, provocând armonioase reverberaţii.
Ion POP
Cunoscută autoare, traducătoare, orientalistă, diplomat, Grete Tartler trezeşte interesul pentru rolul scriitoarelor în schimbarea de peisaj a noului mileniu, aducând în prim plan nume şi direcţii literare până nu demult marginalizate, uitate sau chiar ignorate.
Stelian ŢURLEA

Recenzii

 1. Junimea

  Cronicar, Noutăți editoriale, în revista „România literară”, nr. 51-52/ 8 decembrie 2023, p. 19, despre volumul Grete TARTLER, Voci feminine de redescoperit, Junimea, colecția „Orizontul lecturii”, 2023;
  https://romanialiterara.com/arhiva/52-2023/

 2. Junimea

  Cronicar, Noutăți editoriale, în revista „România literară”, nr. 51-52/ 8 decembrie 2023, p. 19, despre volumele: Grete TARTLER, Voci feminine de redescoperit, colecția „Orizontul lecturii”, Junimea, 2023 și Florin TOMA, Scrisoare din Penumbria, colecția „Exit”, Junimea, 2023;
  https://romanialiterara.com/

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top