Fondată în anii 1968-1969, Editura Junimea din Iaşi s-a dezvoltat pe linia promovării literaturii române, devenind în scurt timp un nume de referinţă, nu în ultimul rând datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Ilie Grămadă (1968-1970), Mircea Radu Iacoban (1970-1979), Cezar Ivănescu (2000-2008) şi Simona Modreanu (2008-2014).

Dintre colecţiile Junimii, în număr de 22, mai vechi şi mai noi, menţionăm „Eminesciana”, „Eminesciana. Bibliofil”, „Memoria clepsidrei”, „Epica”, „Historia Magistra Vitae”, „Dialog XXI”, „Cantos”…

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie de Junimea şi de revista „Scriptor” (lansată de Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2015, la Ipoteşti şi Botoşani. Valoarea este singurul criteriu de selecție.

Editura promovează cărți de debut prin concursurile/ festivaluri literare, unde este parteneră.

Preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii se manifestă pe diferite planuri. Junimea s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu în vederea organizării unor manifestări relevante: târguri, saloane, forumuri editoriale, clubul cultural săptămânal „Junimea-Scriptor”, de promovare a lecturii, colocvii, conferinţe, dezbateri etc. Editura şi revista, precum și paginile de facebook, încearcă să ofere publicului informații atrăgătoare şi actualizate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Lucian VASILIU – manager/ director
Tudorel HATMANU – contabil-șef
Cornelia APETROAIE – secretar de redacție
Viorel DUMITRAȘCU – redactor
Cătălin DĂNILĂ – marketing

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC/ PARTENERIAT INSTITUŢIONAL

Virgil BĂBÂI – Director, Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași
Florin CÂNTEC – Director, Arhivele Naţionale Iaşi
Bogdan CREŢU – Director, Institutul „A. Philippide” Iași
Ioan HOLBAN – Director, Teatrul „Luceafărul” Iași
Mircea Radu IACOBAN – Scriitor (ex-director „Junimea”)
Simona MODREANU – Prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Dragoş PĂTRAŞCU – Grafician, prof. univ. dr., Universitatea „George Enescu” Iaşi
Alexandru ZUB – Academician, Institutul „A.D. Xenopol” Iași
Lucian VASILIU

 

COLABORATORI PERMANENŢI

Ana BLANDIANA (Bucureşti)
Cezar BACIU (tehnoredactare)
Marcel CAHNIŢĂ (art foto Iaşi)
Florin CÂNTEC (Arhivele Naţionale Iaşi)
Ioana DIACONESCU (Bucureşti)
Alexandra LUPU (contabilitate)
Acad. Basarab NICOLESCU (Paris)
Ema Ecaterina LUCA (tehnoredactare)
Mihai PRICOP (Primăria Iaşi, Muzeul Municipal)
Gheorghe PRINI (editura „Ştiinţa”, Chişinău)
Arcadie SUCEVEANU (preşedintele Uniunii Scriitorilor, Chişinău)
Valentin TALPALARU (Radio Iaşi)