Fondată în anii 1969, Editura Junimea a devenit, în timp, un nume de referinţă, nu în ultimul rând datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Ilie Grămadă (1968-1970), Mircea Radu Iacoban (1970-1979), Cezar Ivănescu (2000-2008), Simona Modreanu (2008-2014), Lucian Vasiliu (2015-2022).

Dintre colecţiile Junimii, în număr de 29, mai vechi şi mai noi, menţionăm „Eminesciana”, „Eminesciana. Bibliofil”, „Cuvinte migratoare”, „Epica”, „Efigii”, „Memoria clepsidrei”, „Historia Magistra Vitae”, „Dialog XXI”, „Cantos”, Mousaion”, „Exit”, Ananta. Studii transdisciplinare”, „Hamletarium”, Mnemosyne”, „Orizontul lecturii”.

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie de Junimea şi de revista Scriptor, lansată de Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2015, la Ipoteşti, Botoşani și mănăstirea Vorona.

Editura promovează cărți de debut prin concursurile/ festivaluri literare la care este parteneră. Valoarea este singurul criteriu de selecție.

Preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii se manifestă pe diferite planuri. Junimea s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu din Iaşi, dar şi din Cernăuți, Bălți, Chișinău etc., în vederea organizării unor manifestări relevante, de promovare a cărților, autorilor, lecturii: târguri, saloane, forumuri editoriale, colocvii, conferinţe, dezbateri, clubul cultural „Junimea-Scriptor”.

ECHIPA EDITURII JUNIMEA

Simona MODREANU – manager

Tudorel HATMANU – contabil-șef

Cornelia APETROAIE – secretar de redacție

Ema Ecaterina LUCA – tehnoredactor

Frăguța ZAHARIA – redactor

Ioan CORDUNEANU – marketing

Radu CUCUTEANU – redactor

Geanina Liliana ABABEI – curier

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC/ PARTENERIAT INSTITUŢIONAL

Alexandru ZUB – Academician, Institutul „A.D. Xenopol” Iași

Ioan MILICĂ – Director Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu”

Gheorghe CLIVETI – Istoric, MC al Academiei Române

Bogdan CREŢU – Prof. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Mircea Radu IACOBAN – Scriitor (ex-director „Junimea”)

Dragoş PĂTRAŞCU – Grafician, prof. univ. dr., Universitatea „George Enescu” Iaşi

Cassian Maria SPIRIDON – Scriitor, Președinte Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași

Cătălin TURLIUC – Prof. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ioan Alexandru TOFAN – Prof. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Eugen URICARU – Scriitor, președinte COPYRO

Andrei APREUTESEI – Manager interimar Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

Adi CRISTI – Scriitor, Manager Casa de Cultura a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

Aurica ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași

Andrei PLEȘU – Scriitor, Rector al Colegiului „Noua Europă”

 

COLABORATORI PERMANENŢI

Ana BLANDIANA (Bucureşti)

Florin CÂNTEC (Arhivele Naţionale Iaşi)

Teo CHIRIAC (preşedintele Uniunii Scriitorilor, Chişinău)

Ioana DIACONESCU (Bucureşti)

Acad. Basarab NICOLESCU (Paris)

Gheorghe PRINI (editura „Ştiinţa”, Chişinău)

Robert ŞERBAN (Timişoara)

Valentin TALPALARU (Radio Iaşi)

Lucian VASILIU (Iaşi)

Adrian Dinu RACHIERU (Timișoara)

Radu GĂINĂ – (București)

Vlad VIERIU – (București)