Fondată în anii 1968-1969, Editura Junimea a devenit, în timp, un nume de referinţă, nu în ultimul rând datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Ilie Grămadă (1968-1970), Mircea Radu Iacoban (1970-1979), Cezar Ivănescu (2000-2008), Simona Modreanu (2008-2014), Lucian Vasiliu (2015-2022).

Dintre colecţiile Junimii, în număr de 22, mai vechi şi mai noi, menţionăm „Eminesciana”, „Eminesciana. Bibliofil”, „Cuvinte migratoare”, „Epica”, „Efigii”, „Memoria clepsidrei”, „Historia Magistra Vitae”, „Dialog XXI”, „Cantos”, Mousaion”, „Exit”.

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie de Junimea şi de revista Scriptor, lansată de Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2015, la Ipoteşti, Botoşani și monastirea Vorona.

Editura promovează cărți de debut prin concursurile/ festivaluri literare, unde este parteneră. Valoarea este singurul criteriu de selecție.

Preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii se manifestă pe diferite planuri. Junimea s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu din Cernăuți, Bălți, Chișinău etc., în vederea organizării unor manifestări relevante, de promovare a cărților, autorilor, lecturii: târguri, saloane, forumuri editoriale, colocvii, conferinţe, dezbateri, clubul cultural „Junimea-Scriptor”. Editura şi revista, precum site-ul, paginile de facebook, oferă publicului informații echilibrate, stimulatoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Simona MODREANU – manager
Tudorel HATMANU – contabil-șef
Cornelia APETROAIE – secretar de redacție
Ema Ecaterina LUCA – tehnoredactor
Frăguța ZAHARIA – redactor
Cătălin DĂNILĂ – marketing

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC/ PARTENERIAT INSTITUŢIONAL

Virgil BĂBÂI
Florin CÂNTEC – Director, Arhivele Naţionale Iaşi
Bogdan CREŢU – Director, Institutul „A. Philippide” Iași
Ioan HOLBAN – Director, Teatrul „Luceafărul” Iași
Mircea Radu IACOBAN – Scriitor (ex-director „Junimea”)
Simona MODREANU – Prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Dragoş PĂTRAŞCU – Grafician, prof. univ. dr., Universitatea „George Enescu” Iaşi
Alexandru ZUB – Academician, Institutul „A.D. Xenopol” Iași
Lucian VASILIU

COLABORATORI PERMANENŢI

Ana BLANDIANA (Bucureşti)
Cezar BACIU (tehnoredactare)
Marcel CAHNIŢĂ (art foto Iaşi)
Florin CÂNTEC (Arhivele Naţionale Iaşi)
Ioana DIACONESCU (Bucureşti)
Alexandra LUPU (contabilitate)
Acad. Basarab NICOLESCU (Paris)
Mihai PRICOP (Primăria Iaşi, Muzeul Municipal)
Gheorghe PRINI (editura „Ştiinţa”, Chişinău)
Arcadie SUCEVEANU (preşedintele Uniunii Scriitorilor, Chişinău)
Valentin TALPALARU (Radio Iaşi)
Lucian VASILIU (Iaşi)