Scriptor (online)

ISSN 2393-0888
ISSN-L- 2393-0888

*

Prin venirea poetului Lucian Vasiliu la conducerea Editurii Junimea din Iaşi, aceasta s-a dinamizat, devenind o prezenţă care contează pe scena literară. În afară de titlurile de carte pe care le tipăreşte, instituţia de cultură ieşeană editează şi o publicaţie periodică, SCRIPTOR, ajunsă la nr. 1-2 din acest an şi la numărul 25-26 de la înfiinţarea sa, în urmă cu trei ani. Revista ni se pare bine făcută: cu un aspect grafic elegant şi cu o structurare a rubricilor precisă şi vie. În numărul de faţă, descoperim câteva capitole mari: Eminesciana, apoi Relief contimporan (cu două secţiuni, Un poet, o pagină şi Proză), apoi Chestionar, colocviu, convorbire, dialog, divan, taifas (cu mai multe secţiuni: Chestionar, la care răspunde Călin Vlasie, Dialoguri şi Literatura lumii), apoi Artis amica nostra (invitat Dragoş Pătraşcu), apoi Muti magistri sunt libri (care conţine comentarii la cărţi, în primul rând la cele scoase de Editura Junimea) şi apoi, în fine, Miscellanea, cu câteva semnături remarcabile (Alexandru Zub, Emil Nicolae, Eugen Uricaru, Liviu Ioan Stoiciu). (România literară, nr. 4-5, 2017)

*

În condiţiile în care multe publicaţii de cultură apar doar în varianta online sau, pur şi simplu, dispar, datorită dificultăţilor financiare, la Iaşi tocmai a fost lansată, sub egida Editurii Junimea, revista Scriptor. La prima vedere, Scriptor e un fel de Dacia literară redivivus, prin componenţa echipei manageriale (Lucian Vasiliu, LiviuApetroaie, Vasilian Doboş ş. a.), prin format şi prezentare grafică, prin acelaşi ritm de apariţie (odată la două luni), prin „transferul” unor colaboratori de la dispăruta publicaţie kogălniceană (po(d)goreană, vasiliană…). Totul ia însă alte dimensiuni şi capătă alte semnificaţii. Impresionează varietatea rubricilor şi, prin consecinţă, a semnatarilor. O adevărată avalanşă de mesaje, din toate zările româneşti şi scriitoriceşti, întru susţinerea acestui fapt de cultură, este dovada unei remarcabile solidarităţi de breaslă. Pe cine să remarci, la o primă ochire, ca să nu-i nedreptăţeşti pe ceilalţi? Vom spune doar că, în spiritul simpatetic ce ne-a animat mereu, nu lipsesc, din sumar, câţiva „cronicari vechi şi noi”: M.R. Iacoban (cu pagini dintr-un Jurnal în curs de apariţie), Ştefan Oprea (intervievat de Lucian Vasiliu), Nicolae Turtureanu (cu o poezie). Întrebat fiind (după un vechi, uşor „jucat” canon), la ce publicaţie i-ar fi plăcut să debuteze, optzecistul nostru, domnu’ Oprea, vechi şi actual coleg de redacţie, răspunde: „…la Dacia literară sau la Cronica veche, cea dintâi fiindu-mi aproape de inimă, căci am lucrat în redacţia ei aproape un deceniu, iar cea de a doua fiind publicaţia prin care acum încercăm să reedităm trecutul nostru literar, publicistic, cultural (al nostru, adică al celor câţiva supravieţuitori ai Cronicii din anii 1966-2006). E la mijloc o chestiune mai mult decât sentimentală…”

Tot „mai mult decât sentimentală” este urarea noastră pentru proaspăta revistă, astfel încât, peste ani (decenii, secole), cineva să-şi dorească a fi fost debutat de Scriptor… Şi o… curiozitate: revista are 144 de pagini şi apare în 444 de exemplare. Care o fi secretul cifrei 4?!

(„Cronica veche”, nr. 1 (48), Ianuarie 2015)

*


Anul VIII, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VII, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VII, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 Anul VII, nr. 7-8 (iulie-august) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 Anul VII, nr. 5-6 (mai-iunie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VII, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VII, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2021
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 7-8 (iulie-august) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 5-6 (mai-iunie) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul VI, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2020
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 7-8 (iulie-august) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 5-6 (mai-iunie) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul V, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2019
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF

 


Anul IV, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2018
144 pagini, format 19/29 cm


Download PDF


Anul IV, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2018
144 pagini, format 19/29 cm


Download PDF


Anul IV, nr. 7-8 (iulie-august) 2018
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF


Anul IV, nr. 5-6 (mai-iune) 2018
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF


Anul IV, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2018
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF


Anul IV, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2018
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF


Anul III, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

Download PDF


Anul III, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

 Download PDF


Anul III, nr. 7-8 (iulie-august) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

 Download PDF


Anul III, nr. 5-6 (mai-iunie) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

 Download PDF


Anul III, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

 Download PDF


Anul III, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2017
144 pagini, format 19/29 cm

 Download PDF


Anul II, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2016
144 pagini, format 19/29 cm

coperta-scriptor-11-12-2016


Anul II, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2016
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-9-10-2016


Anul II, nr. 7-8 (iulie-august) 2016
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-7-8-2016


Anul II, nr. 5-6 (mai-iunie) 2016
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-5-6-2016-curbe


Anul II, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2016
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-3-4-2016-curbe


Anul II, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2016
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-1-2-2016-curbe


Anul I, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-11-12-2015


Anul I, nr. 9-10 (septembrie-octombrie) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-9-10-2015


Anul I, nr. 7-8 (iulie-august) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-7-8-2015


Anul I, nr. 5-6 (mai-iunie) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-5-6-2015


Anul I, nr. 3-4 (martie-aprilie) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-3-4-2015


Anul I, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2015
144 pagini, format 19/29 cm
coperta-scriptor-1-2-2015