Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi a ROF

Organigrama

Statul de funcţii

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Codul de conduită a personalului Editurii JUNIMEA

Declaraţie Grup de lucru pentru implementarea SNA

Raport Grup de lucru pentru implementarea SNA – 2020

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 – 2020

 

Declaraţie de avere şi interese – Lucian Vasiliu – 2019
Declaraţie de avere şi interese – Lucian Vasiliu – 2018
Declaraţie de avere şi interese – Lucian Vasiliu – 2017
Declaraţie de avere şi interese – Lucian Vasiliu – 2016

Declaraţie de avere şi interese – Tudorel Hatmanu – 2019
Declaraţie de avere şi interese – Tudorel Hatmanu – 2018
Declaraţie de avere şi interese – Tudorel Hatmanu – 2017
Declaraţie de avere şi interese – Tudorel Hatmanu – 2016