RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

În vederea realizării unei cât mai corecte evaluări a calității impactului de piață a materialelor/ cărților propuse spre editare, autorii sunt rugați să se conformeze următoarelor cerințe:

1. Trimiterea OFERTEI cu CV-ului autorului/ autorilor, cu toate datele de identificare pentru solicitare DESCRIEREA CIP și finalizare a CONTRACTULUI DE EDITARE (care va fi semnat în dublu exemplar – unul pentru autor şi unul pentru editor); oferta scrisă; formularul se regăsește și pe editurajunimea.ro
2. Trimiterea volumului integral. Procesul de evaluare, însoţit de una-două recomandări, cuprinde analizarea editorială a volumului în întregul său. Cartea va fi culeasă, redactată, corectată, având ca reper normele academice, respectiv DOOM (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a III-a, 2022).
3. Furnizarea informațiilor tehnice despre carte: număr de pagini, prefață, postfață, ilustrații, scheme, tabele etc.
4. O declaraţie de acceptare a evaluării volumului, inclusiv formula financiară (autofinanţare, finanţare parţială, finanţare integrală).
5. Asumarea originalităţii.

 

NORME DE REDACTARE

Autorii sunt rugaţi să trimită textul ofertat în programul Word (pe emailul editurii, edjunimea@gmail.com); NU în format pdf.
Textul printat poate fi expediat pe adresa: Editura JUNIMEA, Bulevardul Carol I, Parcul Copou, Cod poștal: 700506, Iași, județul Iași, C.P. 85, Oficiul poștal nr. 1.

Prezentele reguli de paginație constituie parte din contractul editorial, respectarea acestora însemnând alinierea Editurii Junimea la standarde editoriale internaționale. Aceste reguli pot fi negociate între autor și conducerea editurii, numai în anumite cazuri.

Tehnoredactarea

1. Forma finală a volumului se negociază între autor și redacția editurii. Editura își rezervă dreptul de a nu accepta formate care se îndepărtează de standardele editoriale (cele 20 de colecții). Cerințele speciale se anunță concomitent cu trimiterea versiunii finale și, odată acceptate de ambele părți, nu mai pot interveni modificări.
2. Instituţia își rezervă dreptul de a introduce elemente editoriale de identificare a publicației, a editurii sau eventual a programului editorial sub egida căruia apare volumul, pe pagina 2 a volumului, pagina tehnică (timbrul literar, apartenența la A.R.I.E.L.).
3. Formatele standard ale Editurii Junimea sunt:

Formatul B5 (17 cm lățime/ 24 cm înălțime)
Formatul A5 (14,5 cm lățime/ 21 cm înălțime)

Formatele colecțiilor editurii:

– colecţia Ananta. Studii transdisciplinare, 11/ 21 cm
– colecţia Atrium, 11,5/ 20 cm
– colecţia Biblioteca Iaşi, 21/ 16,5 cm
– colecţia Cantos, 14/ 18 cm
– colecţia Colocvialia, A5
– colecţia Cuvinte migratoare, 14,5/16 cm
– colecţia Dialog XXI, A5
– colecţia Efigii, A5
– colecţia Eminesciana, 13/ 21 cm
– colecţia Eminesciana. Bibliofil, 13/ 21 cm
– colecţia Epica, A5
– colecţia Esculap, A5
– colecţia Exit, 14,5/ 22,5 cm
– colecţia Ficțiune și infanterie, A5
– colecţia Historia Magistra Vitae, A5
– colecţia Integrum, 11/ 20,5 cm
– colecţia Manuscriptum, A5
– colecţia Memoria clepsidrei, A5 sau B5
– colecţia Numele Poetului (debut), 13/ 19 cm
– colecţia Numele Prozatorului (debut), 13/ 19 cm
– colecţia Uliţa copilăriei, 20/ 20 cm
– colecţia Univers didactic, A5 sau B5

 1. Fonturile utilizate în paginație sunt, în general, Arial Narrow, Cambria, Georgia, Garamond, Times New Roman, mărimea 10, 11, 12. În cazul în care Editura sau autorul optează pentru înlocuirea fontului este consultată cealaltă parte.
 2. Nu se admit sublinieri (Underline) în text.
 3. La notele de subsol, titlurile de cărți se scriu cu Italic, nu Bold, nu cu Underline. Formula de menţionare a volumelor urmează regula universală: localitate, editură, an (exemplu: Iaşi, Junimea, 1999).
 4. Bibliografia va fi realizată cu numele ordonate strict alfabetic.
 5. Stilul „citare” se va introduce atunci când există o serie de paragrafe care trebuie scoase în evidență: indentation la stânga cu 1 cm, fără aliniere. NU se acceptă simultan ghilimele și italic. Este necesară consecvență în text. Vor fi folosite ghilimele clasice românești („…”), nu englezești (”…”) ori stilul italic, pentru a se marca citatele.
 6. Coperțile (copertele) vor fi realizate pe baza unui format prestabilit, cu grafică unitară (colecţii).
 7. Editura Junimea poate schimba regulile, în funcție de specificul cărții și de noutățile din domeniul editorial, elementele de paginație și de identitate grafică, acestea fiind actualizate permanent pe site-ul Editurii Junimea editurajunimea.ro

Pentru cărțile cu caracter literar, nu se aplică în mod strict regulile de paginație expuse anterior, acestea adaptându-se la specificul volumului, mai ales pentru cele de poezie.

Corectura textului

   1. Editura pornește de la premisa că autorul trimite spre publicare exact acea versiune a cărții care dorește să-i fie publicată și, ca atare, își realizează în prealabil riguros corectura de text, imagine, tabele etc.
   2. EDITURA NU PRIMEȘTE MANUSCRISE/ TEXTE ÎN FORMAT NEREDACTAT CORECT.
   3. După realizarea procesului de paginație și eventualele corecturi solicitate din partea autorului, acesta primește o machetă a cărții în format pdf sau tipărit pe care trebuie să-și dea acordul cu specificația BUN DE TIPAR. Înainte de trimiterea bunului de tipar, autorul poate solicita mici corecturi de text, care nu afectează paginația volumului.
   4. Autorul se asigură, în momentul versiunii finale, că deține toate drepturile de autor asupra tabelelor, imaginilor etc., inclusiv conținutul inclus în volum și declară expres că-și asumă integral răspunderea asupra existenței drepturilor de autor pentru întregul conținut propus spre publicare.
   5. Timpul de execuţie este de minimum 30 de zile și de maximum 120 de zile până la trimiterea unei versiuni către autor pentru BUN DE TIPAR. În funcție de modificările solicitate, timpul redacțional se poate prelungi. Termenele de 120 de zile curg din momentul trimiterii versiunii finale și, în cazul în care există obligație de plată din partea autorului, și de la dovada achitării acesteia.
   6. Editura se obligă să efectueze un exemplar de probă al volumului ce urmează să fie tipărit.
   7. Autorii care doresc o publicare rapidă, peste timpii menționați anterior, pot solicita acest serviciu cu o majorare de 30% a costurilor editoriale și redacționale.

PROCESUL DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE

Referenții editurii sunt personalități ale vieții cultural-științifice.

Textele propuse spre publicare sunt analizate în Consiliul redacțional pentru a vedea dacă acestea corespund orientării publicațiilor editurii („Scriptor”, „Human social studies”, „Revue roumaine d`études francophones”) sau categoriei editoriale în care a fost încadrată (poezie, proză, istorie, critică literară etc.) și dacă respectă standardele de calitate editorială;

Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare, după următoarele criterii de evaluare:
– Originalitate, profunzime, contribuție științifică;
– Calitatea redactării și exprimării;
– Alte criterii avute în vedere de referent.

Evaluarea editorială

Sunt avute în vedere: programele editoriale curente, situaţia pieței de carte în domeniu, numărul de volume care tratează aceeași temă sau teme similare, notorietatea autorului, impactul volumelor anterioare ale semnatarului (dacă este cazul, evidențiate în vânzări, citări, introducerea volumului în bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor cărți pe tema volumului sau teme apropiate).

Prin excepție, cărțile cu valoare culturală sau științifică deosebită, dar care au solicitare redusă pe piață (poezie, eseu, istorie literară etc.), vor putea fi propuse spre finanțare integrală sau parţială, în cadrul unor Programe ale unor instituții partenere precum: Primăria Municipiului Iași, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Copyro etc.

Puteţi descărca aici OFERTA DE EDITARE        Adobe PDF    Word DOCX

Puteţi descărca aici CONTRACTUL DE SPONSORIZARE        Adobe PDF      Word DOCX

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0232-705837 sau e-mail edjunimea@gmail.com.

Corespondenţa referitoare la materialele/ cărţile propuse spre editare – doar în scris, la e-mail edjunimea@gmail.com.

 

 Distribuţia cărţilor

 1. Distribuția volumelor în librării se face pe măsura solicitării acestora de librăriile, bibliotecile, instituţiile partenere ale Editurii Junimea. Rețeaua de librării, biblioteci, poate fi regăsită în BIBLIOTECI la secțiunea LIBRĂRII.
 2. Editura informează trimestrial atât librăriile şi bibliotecile partenere, cât și alte librării şi biblioteci din țară, cu privire la noile apariții prin cataloage de publicații online.
 3. Dacă un autor dorește excluderea volumului său de pe site, editura o va realiza în urma solicitării acestuia. Prezența volumelor pe site-ul editurii și accesul liber la fragmente din volum a oricărui cititor interesat din întreaga lume nu este și nu poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și autorul înțelege să nu solicite drepturi de autor. Mai mult, acesta este un serviciu de promovare atât a volumului, a autorului, cât și a editurii.
 4. Toate volumele, publicațiile Editurii Junimea apar în termen de maximum 6 luni pe site-urile editurii (editurajunimea.ro, www.librariavirtuala.com). Editura nu poate fi făcută răspunzătoare pentru lipsa temporară a unui volum din site-urile editurii, mai ales dacă aceasta se datorează unor atacuri informatice.
 5. Editura nu poate fi făcută răspunzătoare de neacceptarea unui volum de către unul sau mai mulți parteneri/ difuzori de carte fizici sau online.
 6. Editura asigură autorii că face toate eforturile posibile pentru o cât mai bună vizibilitate a volumelor, în limita tirajelor. Pentru aceasta, vor fi selectaţi cu precădere difuzorii care au manifestat un flux plauzibil, eficient de difuzare a cărților noastre. Editura acționează în acest sens pentru a evita blocarea volumelor în librării sau depozite.
 7. Dacă autorul dorește ca Editura Junimea să expedieze volumul unor biblioteci din țară, unor specialiști din domeniu, unor redacții de specialitate, precum și unor baze de date din străinătate sau unor biblioteci internaționale de renume, aceasta se consideră serviciu suplimentar (intră în calculul costului de apariție).
 8. Autorii pot solicita programare pentru lansare de carte la clubul de lectură „Junimea-Scriptor” sau la oricare instituţie culturală parteneră, librărie din Iaşi sau din alte localităţi.
 9. În cazul fiecărui titlu, prin contract, editura păstrează un număr de exemplare (indiferent de tiraj),
  din care 7 exemplare sunt pentru Depozitul Legal Naţional, 3 exemplare pentru arhiva editurii, 10 exemplare pentru promovare (media, reviste culturale, forumuri dedicate cărţilor).