O altă revistă ieșeană îndreptățită să aspire la un loc de frunte în topul publicațiilor culturale de elită. Apărută în ianuarie 2015, tipărită de Editura Junimea din Iași, revista are ca director fondator și coordonator pe cunoscutul poet Lucian Vasiliu și un colegiu de redacție format din personalități, cu nume mai mult decât prestigioase, care nu mai au nevoie de prezentare, din diferite direcții de cultură: Ana Blandiana (București), Ion Pop (Cluj-Napoca) și Alexandru Zub (Iași). Este inedită prezentarea „parteneriatului instituțional” cu Arhivele Naționale-Iași, Teatrul „Luceafărul”, Institutul „Al. Philippide”, Sedcom Libris, Galeriile De Artă Ale Municipiului Iași. Este impresionantă colaborarea corespondenților de peste hotare, dintre care amintim pe Emilia Chiscop (S.U.A), Cristina Hermeziu (Franța), Luo Dongquan (China), Christian W. Schenck (Germania).

În paginile revistei semnează scriitori cunoscuți, dar și debutanți. Amintim, selectiv, pe Ștefan Afloroaie, Minai Cimpoi (Chișinău), Nicolae Busuioc, Codrin Liviu Cuțitaru, Constantin Coroiu, Constantin Cubleșan, Grigore Ilisei, Dragoș Pătrașcu, Doru Scărlătescu, Constantin Dram, Nicu Gavriluță, Ioan Holbam Simona Modreanu. Conținutul revistei, deosebit de ofertant, este structurat pe capitole, unele comune, prin titlu, cu ale celorlalte reviste literare Mă refer, de exemplu, la: Comentarii, recenzii, cronici. Elementul de originalitate vine din aceea că acestea sunt grupate sub titlul „Muti magistri sunt libri”, materialele publicate fiind de mare diversitate tematică. Titlurile celorlalte rubrici, în limba latină, dau o notă de prețiozitate, pentru că se adresează unui public cititor ce trebuie să fie cultivat și avizat; mă refer la „Et în Arcadia ego”, reprezentată de eseuri cu titluri tentante, în general despre scriitori străini sau studii de literatură comparată (cum sunt cele semnate de Traian Diaconescu, Laura Carmen Cuțitaru, Pompiliu Crăciunescu) sau la „Historia magistra vitae. Varia” care grupează – pe de o parte – studii despre cei dispăruți, oameni care „au fost” și care au lăsat posterității opere de valoare, dar și articole de „istorie actuală”– pe de altă parte (Doru Scărlătescu, Călin Ciobotari, Mircea Radu Iacoban, Constantin Coroiu). Un alt capitol original prin titlu și prin conținut este „Semina sapientiae”, care cuprinde trei rubrici ce-și anunță conținutul prin titluri menite să stârnească o vie curiozitate cititorilor: „Poemul desenat” (Mihai Drăghici, Nicola Tzone, Dragoș Pătrașcu), „Un poet, o pagină” (Cornelius Drăgan, Vasile Proca sau Dana Borcea) și „Proză” (Paul Tumanian, Gabriel Cheroiu). Sub titlul „Colloquium” sunt publicate chestionare, cum a fost cel formulat de Lucian Vasiliu, la Semicentenar Junimea 50 (la care au răspuns Ștefan Oprea, Constantin Dram, Teodora Zamfir) și dialoguri, de fapt interviuri, foarte interesante, pe probleme de actualitate, cu întrebări clar formulate, mergând drept la țintă, cerând răspunsuri la fel de clare (Aș aminti pe cel dintre Nicolae Busuioc și Nicolae Dabija, pe tema „supraviețuirii” basarabenilor, numai împreună cu neamul, dar și interesantele dialoguri al Emiliei Chiscop cu academicianul Constantin Ciopraga sau al Simonei Modreanu cu Virgil Tănase, lăsând impresia de taifas). Interesantă și inedită este ideea de a prezenta la rubrica „Ars amica nostra”, câte un artist plastic de succes, cu o carte de vizită impresionantă, precum Suzana Fântânaru, deținătoarea a numeroase premii la bienala de gravură în lemn; Sorin Purcaru, cu un palmares de excepție, din care amintim acordarea de două ori a Medaliei de aur Euro Invent, diplome de excelență, premii speciale sau Gabrel Baban, cu numeroase expoziții personale și de grup.

O surpriză pentru cititori este și rubrica „Ut pictura poesis”, în care sunt prezentați diferiți artiști din diferite domenii ale artei: pictură, xilogravură, sculptură, cu particularitățile care îi diferențiază de ceilalți, unicizându-i în lumea artelor. „Scriptor” este o revistă bogată în conținut, cu valoroși colaboratori, cu ilustrații adecvate, o publicație care se respectă, respectându-i, astfel, pe cititorii care o apreciază, pentru că li se oferă multe, interesante, atractive și documentate lecturi, din cele mai neașteptate domenii.

 

(„Însemnări ieșene”, nr. 2/ 2019)