A ajuns la redacție și revista SCRIPTOR (nr. 3-4,2020), care apare la Iași, sub egida Editurii Junimea. Publicația se deschide cu poemul desenat Amintire-n afară de Simion Bogdănescu (însoțit de o echivalență grafică realizată de Dragoș Pătrașcu). Mai publică versuri Adrian Popescu, Gellu Dorian, Cristina Hermeziu și Eugen Barz. Putem citi și fragmente de proză de Ovidiu Pecican, eseuri de Ștefan Afloarei, Elvira Sorohan, Simona Modreanu, dialoguri purtate între Călin Ciobotari și Alexandru Hausvater, Vasile Proca și Dumitru Crudu, Grigore Ilisei si George Văideanu (discuție datând din anul 1995). Rubrica Ars Amica Nostra îl are invitat pe artistul plastic Marcel -Pavel. La rubrica de recenzii semnează, între alții, loan Holban, Nina Corcinschi, Constantin Cubleșan, Ana Dobre, Sonia Elvireanu, Măria Pilchin, Stelian Țurlea. La rubrica Varia. Ultima oră, îi regăsim, între alții pe Nicolae Georgescu, Leo Butnaru, Eugen Uricaru, Doru Scărlătescu, Anastasia Dumitru și Adrian G. Romila. („România literară”, nr 19/ 8 mai 2020)

*

Revista Scriptor (Nr. 3-4/ 2020) reunește multiple poeme semnate de nume diverse ale liricii românești sau universale, precum Eugen Barz, Gellu Dorian, Cristina Hermeziu, Muriel Augry, iar rubrica destinată prozei este și ea bine reliefată de nume consacrate. Ștefan Afloroaiei publică un eseu intitulat Același paradox, un alt scenariu al vieții, în care analizează definițiile alocate ființei umane de-a lungul istoriei filosofiei, oprindu-se la cea evocată de Ortega y Gasset; conform filosofului spaniol, ființei umane nu îi sunt proprii doar facultatea de judecare sau conștiința, ci, mai ales, ființa umană se definește printr-o „dezorientare radicală”. Constantin Coroiu se implică într-o relectură a volumului semnat de Mario Vargas Llosa (Scrisori către un tânăr romancier), opinând că cele unsprezece eseuri adunate în acest mic volum „ar putea constitui tot atâtea capitole ale unui mic tratat sui generis de naratologie, de poetică a prozei”. Numărul prezent al revistei reunește, pe lângă rubricile și eseurile amintite, rubrici destinate cronicii literare și culturale, artei plastice, opinii despre evenimentele sociale, dar și o serie de convorbiri și interviuri cu personalități culturale; numărul este ilustrat cu lucrările artistului Marcel Pavel. Despre ultimul roman al Ruxandrei Cesereanu (Tricephalos) scrie Nina Corcinschi, afirmând că volumul propune „un exercițiu de insolitare spectaculoasă a miturilor fondatoare ale erosului”. Doru Scărlătescu semnează eseul intitulat Tânărul Maiorescu. O manipulare estetică la 1867, în care apreciază exactitatea unora dintre definițiile propuse de critic, luciditatea de care dă dovadă în analiza poetică, dar și faptul că „Titu Maiorescu se ferește, totuși, în studiul său de formulări prea tranșante, de sentințe definitive, irevocabile. El intuiește pericolul pentru poezie al inflației verbale și chiar acela al hegemoniei imaginii”. („Scrisul Românesc”, nr. 3, 2020)