Scriptor, Anul V, nr.5-6 (53-54), mai-iunie 2019, Iași. În această ediție remarcăm că poezia este semnată de Nicolae Tzone (cu poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Dana Borcea, Raluca Faraon, Dana Oprita, Nina Viciriuc, Gottfried Benn (versiune românească și comentariu de Eugen Munteanu), iar proza, de Gellu Dorian, Cristina Frumos. Eseurile și comentariile sunt realizate de Ștefan Hostiuc, Școala românească din Ucraina: politici și geopolitici, Leo Butnaru, Șaptezecist, optzecist?… între Prut și Nistru, Alexandru Zub, Lumea satului între elogiu și analiză, Traian Diaconescu, Veneția. Vasile Alecsandri și Elena Negri, Laura Carmen Cuțitaru, Teorii ale învățării limbii române, Emina Căpălnășan, O primăvară, o sărbătoare, mai multe dileme de sezon, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae Breban sau exilul intermitent, Codrin Liviu Cuțitaru, Poe, contemporanul nostru, iar dialogurile de Grigore Ilisei – Bartolomeu Anania, Emilia Chiscop -Val Gheorghiu, Simona Modreanu – Virgil Tănase, Cristina Hermeziu – Ana Blandiana (fragmente), critica literară făcută de Nicolae Busuioc (Nicolae Manolescu, Amurgul manuscriselor), Bogdan Mihai Mandache (Aurora Liiceanu, Tânăra cu părul alb. Misterul Nabokov), Lucian-Vasile Szabo, Ștefan Borbely, Simetrii și discrepanțe), Vasile Iancu (N. Carandino, Nopți albe și zile negre), Ioan Holban (Dana Borcea, Siberii flămânde), Aliona Grati (Mihaela Perciun, Văltori ascunse), Rodica Lăzărescu (Constantin Cubleșan, Memoriile memorabililor) Victor Teișanu (Robert Șerban, Tehnici de camuflaj). („Spații culturale”, nr. 64, mai/ iunie 2019)