Revista Scriptor, publicaţie a editurii Junimea din Iaşi, se adresează iubitorilor de literatură, oferind informaţii despre ceea ce se întâmplă în viaţa literară actuală. Rubricile: semina sapientiae, eminesciana, ars amica nostra, colloquium, muti magistri sunt libri şi historia magistra vitae. varia sunt dedicate prozei, versurilor sau interviurilor cu personalităţi din lumea literară. Scriptor publică noi poeme scrise de Cristian Simionescu, Doina-Rândunica Anton, Cornelius Drăgan, Ion Hadârcă şi Ioan Es. Pop. Printre cei ce semnează articolele acestui număr se află: Ştefan Afloroaei, Diana Bobică, Codrin Liviu Cuţitaru, Nicolae Mareş etc. Numărul 1-2/2018 al revistei are în centru semicentenarul editurii Junimea, în 2018 aniversându-se şi cei o sută de ani de la Marea Unire. La ceas aniversar, Lucian Vasiliu realizează un interviu cu foşti redactori ai editurii, Elena Chiriac Leonte şi Nicolae Creţu. Cei doi îşi amintesc despre trecutul editurii, despre autorii însemnaţi care au trecut pe acolo. Acest interviu este şi o modalitate de a obţine noi sugestii pentru desfăşurarea evenimentului aniversar. Foştii redactori îşi spun opiniile şi cu privire la viitorul editurii, al presei culturale, al lecturii actuale. De pildă, Nicolae Creţu pune într-o relaţie de interdependenţă viitorul cărţilor şi nivelul de educaţie a publicului cititor: „Viitorul cărţilor, al presei culturale şi al lecturii depinde, decisiv, de educaţie, nu numai de cea din şcoală, ci şi prin media (televiziuni şi internet), care să impulsioneze lectura, nu să-i substituie surogate şi mult fluturata «informaţie», ca şi de standarde de promovare socială, meritocrată, care să-i ţină la treapta cuvenită lor pe agramaţii, inculţii şi bădăranii în prezent erijaţi în VIP-uri şi «aleşi», atât de caricaturali”. (Aura Dogaru, „Ramuri”, nr. 4, 2018, Craiova)