Așadar, revista Scriptor fondată și coordonată de Lucian Vasiliu, pășește cu curaj în anul al VI-lea al existenței sale grație mai întâi energiei și abilităților editoriale ale inițiatorului excelentei reviste ieșene, care apare desigur cu sprijinul Con­siliului Local și Primăriei Iași, un proiect la Editurii junimea și al Societății Culturale „Ju­nimea 90″. De ce n-am recu­noaște că revista ne-a impresi­onat plăcut de la primul nu­măr, atât prin ținuta grafică dar și prin eforturile de-a aduce în paginile ei autori și creații de certă valoare, cu predilecție din zona Moldovei de dincoace și de dincolo de Prut, dar și cu rare, dar consis­tente condeie din Transilvania și Muntenia, neuitându-se niciodată colaborările externe, traducerile din literatura străi­nă actuală. Un plus față de celelalte reviste din România îl reprezintă interesul pentru actualitatea literară, revista aducând în paginile ei imagini de la evenimentele literare mai semnificative, unele dintre acestea demne de o istorie a literaturii române peste câteva decenii. Apoi, grafic, mereu proaspătă și interesantă de cea mai bună calitate din rubrica „Ars amica nostra”, acest nu­măr fiind ilustrat de lucrări plastice ale Ioanei Boroș. Obi­ceiul de a prezenta grafic nou­tățile editoriale, nu doar cele care apar la Editura Junimea, constituie un alt factor de informare și de interes, mai ales când aceste cărți mai sunt și comentate. Dar oare nu este o onoare pentru poetul care publică pe prima pagină a revistei Scriptor „Poemul de­senat”, în acest număr „Intra­rea în miracol” de Daniel Corbu cu o transfigurare grafică de Dragoș Pătrașcu.? Citim în continuare, în rubrica (un poet, o pagină) poeme de Du­mitru Chioaru, Ovidiu Genaru, Ioan Es. Pop, Cristian W. Schenk și Ildiko Șerban, o proză a Cristinei Frumos și o alta de Ernest Christoph Dobel în traducerea din germană de către Octavian Nicolae, ca Ioan Spadaru să publice frag­mente de teatru din piesa „Freelancer Story”. Desigur, nu puteau lipsi studii despre poe­zia lui Mihai Eminescu la 170 de ani de la naștere sub sem­năturile lui Constantin Cubleșan, A.D. Rachieru, Gruia No­vac, Nicolae Georgescu și Va­lentin Coșereanu. O excelentă panoplie de cronici și recenzii, care aduc în fața cititorului cărțile cele mai recente ale unor scriitori de luat în seamă.

(C.N., „Discobolul”, nr. 265-266-267, ianuarie-februarie-martie 2020)