Din subtitlul cărții se poate înțelege că aceasta ar fi prima dintr-un ciclu mai amplu, în care se vor regăsi și alte genuri literare, semn că Rodica Mureșan și-a acumulat rezerve de… istorie literară. Cu o luciditate tăioasă, fără a pune o colecție de encomioane, Rodica Mureșan, remarcă Adrian Dinu Rachieru, încearcă un racord cu fenomenul liric autohton, vizînd marele circuit axiologic; lansînd opinii plauzibile, cu ambiția unor noi puncte de vedere, pe temeinic suport demonstrativ, de răceală clinică, am zice, aceste pagini consfințesc o salutară revenire în arena critică. Aranjați în ordine alfabetică, poeți din generații diferite, pornind de la Aurel Rău, Anghel Dumbrăveanu, Marcel Mureșeanu, Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, Vasile Tărîțeanu și continuînd cu Carolina Ilica, Dinu Flămînd, Ioan Flora, Ioan Moldovan, Emilian Marcu, George L. Nimigeanu, Olimpiu Nușfelean, Arcadie Suceveanu, Elena Ștefoi, Matei Vișniec, George Vulturescu etc. sînt lecturați, analizați și prezentați cititorului, cu mult profesionalism, cu multă aplecare și gravitate, pătrunzînd, de cele mai multe ori pînă în cele mai ascunse tainițe ale creației lor. Analiza cărților, dar și a universului poetic, la aproape fiecare dintre poeți, se realizează nu neapărat prin vizorul unuia sau altuia dintre curentele literare, ci mai degrabă în spirit călinescian, de a evidenția calitatea creațiilor și nu neapărat slăbiciunile, dar fără a le ocoli și pe acestea. Fără a reprezenta simple supoziții sau doar un proces de investire imaginativă, critica de întîmpinare adaugă semnificații în hermeneutica individual a textului, potrivit intenției demersului exegetic (de a revela existența arriere-plan-ului conotativ, idiosincratic sau nu), personalității și ideologiei fiecăruia  dintre cititorii avizați, spune Rodica Mureșan în argumentul său. Ce mai este de remarcat în această carte este faptul că, pentru fiecare poet, Rodica Mureșan atașează, încă din titlu, un epitet concluziv, introducînd astfel cititorul aproape tranșant în universal liric despre care se va face vorbire. La Sergiu Adam, de exemplu, descoperă Opțiunea simplității, la Carolina Ilica Tușele magiei erotice, la Emilian Marcu Țărmul pierdut al marii poezii, la Liviu Popescu Funcția terapeutică a regăsirii în lirism, la Vasile Zetu Trudind întru poezie la modul isihast iar la Viorica Petrovici Pe lungul drum către revelație – poezia. Critica literară cîștigă prin această carte un nou nume care privește cu multă seriozitate fenomenul poetic românesc contemporan și ne face să așteptăm cu reală curiozitate celălalt/celelalte volume dedicate celorlalte genuri literare.

Emilian MARCU

(„Convorbiri literare”, nr. 11, noiembrie, 2018)