Editura JUNIMEA a organizat, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnoredactor 1A, la sediul din Iași, strada Păcurari nr. 4, în data de 1 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, și în data de 3 aprilie 2019, ora 10.00 – interviul.

Comisia de concurs, a fost organizată prin Dispoziţia nr. 22/ 25.03.2019,

emisă de managerul Editurii Junimea.

În urma derulării procedurilor legale în vigoare, comisia s-a întrunit la datele stabilite, pentru desfăşurarea concursului şi anunţată public conform legii:

Pentru postului de tehnoredactor 1A (post contractual de execuție vacant) s-a prezentat un singur candidat: Ecaterina-Ema LUCA.

Procesele verbale nr. 103/ 25.03.2019nr. 114/ 01.04.2019 și nr. 122/ 03.04.2019 consemnează desfășurarea în condiții legale etapelor concursului.

Punctajul final al concursului a fost de 92,91 puncte (reprezentând media punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs).

Raportul final al concursului