Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției directorului Editurii Junimea  nr. 8/04.03.2021, întrunită azi, 14.07.2021, în vederea derulării concursului de ocupare a postului contractual de execuţie vacant, în cadrul Editurii Junimea: Redactor, studii superioare, grad 1A, publică rezultatul final al concursului AICI.