Untergrund

Untergrund

36.00 lei

Florin Dan PRODAN (n. 1976) a publicat volumele de versuri Pe scurt (Editura T, 2005), On the Road (Shambhala Press, 2012), Poem pentru Ulrike (Editura Vinea, 2013), Notas informativas sobre héroes y tumbas (El Genio Maligno, 2015), Poemele de pe Facebook (Editura Cartea Românească, 2017), Road Poetry (Casa de Pariuri Literare, 2021). Este fondator al unei grupări literar-artistice din nord-estul ţării, Zidul de Hârtie. A organizat rezidenţe literar-artistice şi evenimente precum Lectora, Artă la Uzină (Suceava), Inside Zone (Borsec), Poeţi la Meru (Iaşi), festivalul nomad Poezie pe iarbă. A realizat instalaţii artistice, expuse în galerii din ţară şi din străinătate.

  • An apariție: 2023
  • Număr de pagini: 134
  • Format: A5
ISBN 978-973-37-2663-0 Categorii: ,

Autor: Prodan Florin Dan

Descriere

Florin Dan Prodan este un poet unic în literatura noastră de azi. Este autorul a mai multor volume de versuri, tipărite la tot felul de „edituri” inventate de el, în tiraje mai mult decât confidenţiale, şi asta nu pentru că nu şi-ar fi putut publica scrierile în mod corespunzător, dar autorul nu pare străbătut de nici o ambiţie pământească. Tot ceea ce face el să sub semnul unei gratuităţi exemplare, dublată de o generozitate rar întâlnită la semenii noştri.

Pe FDP nu îl interesează nimic altceva decât poezia. Munceşte pentru a putea călători şi călătoreşte pentru a scrie. Dacă-l suni, de regulă nu are semnal şi asta pentru că ba e prin India, ba prin Egipt, Coreea de Sud, New York, ba printr-o zonă insuficient explorată a Americii de Sud. Când te sună el, însă, nu se poate afla decât
într-un singur loc: în „Rainbow”, un bar boem din Suceava. Biroul său de lucru e lumea întreagă. Poezia e strâns legată de felul său de a trăi. Călătoreşte şi scrie SMS-uri poetice prietenilor într-o stare de hiper (hipo)-entuziasm faţă de tot ceea ce descoperă. FDP e un lucid care îţi dă senzaţia că delirează deoarece atunci când se află „la lucru” captează nişte frecvenţe ce se lasă accesate doar de el. FDP e Untergrund.

Şerban AXINTE

 

Fedepeule,
ce mi-ai trimis are calităţi certe şi deloc comune spaţiului nostru poetic actual. Eşti un poet încă sensibil la vibraţiile subtile, îşi pui întrebări de acută încărcătură existenţială, dezvăluind acea Sorge de care vorbeşte filozoful, obsesia unui nostos aproape acoperit de uitare, a locului deschiderii (ca să rămân în cadrele atât de pregnant trasate de Heidegger, cel care, oricât l-ar ponegri procurorii de serviciu, a înţeles cel mai bine rădăcinile poeziei).

Aşadar, tu îmi pari a fi de acolo (acolo, aici, departe, aproape – am reprodus jocul din textele volumului). Unde e locul? E interogaţia pe care ţi-o adresezi în şoaptă, evitând patetismul, dar devenind cu atât mai convingător. Din decorul cotidianităţii, îl cauţi, ca într-o anamneză (o reîntoarcere, scrii tu), în spatele lucrurilor, în spatele imaginilor. Aceasta însemnând că îl cauţi mai ales înăuntru – unde altundeva?
O. NIMIGEAN

Recenzii

  1. Editura Junimea

    Șerban AXINTE, Gestica untergrund, în revista „Dilema Veche”, nr. 1017 din 5 octombrie – 11 octombrie 2023, despre volumul lui Florin Dan Prodan, Untergrund, Editura Junimea, 2023.
    https://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/carte/gestica-untergrund-2305616.html

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top