Manifestările gnomicului constatate în creaţia eminesciană relevă substanţa specifică a gândirii poetului căruia i se asociază cercetatorul şi criticul în anumite domenii ale vieţii culturale şi sociale. Gnomicul configurează coordonatele operei eminesciene şi evidenţiază constantele evoluţiei acesteia. Preocuparea pentru gnomic înscrie opera eminesciană într-o perioadă clasică a culturii naţionale. Clasicismul cenzurează expresia, pătrunzând în intimitatea concepţiei. Una dintre coordonatele expresiei se defineşte în funcţie de autoritatea rostirii.
Cristina CHIPRIAN

Această carte revine, după aproximativ 20 de ani, asupra unui demers de abordare a operei eminesciene prin cheia gnomicului, definitorie pentru jurnalistică, proză, creația dramatică și creația poetică a marelui junimist.