Şmecher cu carte

Şmecher cu carte

30.00 lei

În proza noas­tră din ulti­mii douăzeci de ani au fost destule în­cer­cări, după unii, prea mul­te, de explo­rare a lumii interlope; din păcate, ma­jo­ritatea cărţi­lor, fără valoare litera­ră, a produs imaginea unui te­ritoriu lipsit de relief, nivelat în înju­ră­tură, comportament violent şi gro­bia­nism, iar percepţia lui s‑a fixat în sin­tag­me precum „pleava, scu­rsura societăţii”, cum spune un taxi­me­trist în romanul lui Cristian Ghica, „peri­col social”, „ma­fioţi”, „paria” etc.
Cărţile acestea imită o realitate, îi transcriu limbajul şi com­por­ta­men­­tul, oprindu‑se, însă, la glazură, în trivialitate, violenţă fără capăt şi lim­­baj licenţios.
„Șmecher cu carte” este printre foarte rarele cărţi care ofe­ră un profil, o radiografie exactă a acestei lumi şi, mai ales, tipologiile sale; lumea lui Uscatu’ este una personali­za­tă, cu poveştile, dramele, izbânzile şi per­sonajele ei, stratificată, cu ierarhii precise (…)

Ioan HOLBAN

  • An apariţie:: 2017
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 166
ISBN 978-973-37-2086-7 Categorii: ,

Autor: Ghica Cristian

Descriere

În proza noas­tră din ulti­mii douăzeci de ani au fost destule în­cer­cări, după unii, prea mul­te, de explo­rare a lumii interlope; din păcate, ma­jo­ritatea cărţi­lor, fără valoare litera­ră, a produs imaginea unui te­ritoriu lipsit de relief, nivelat în înju­ră­tură, comportament violent şi gro­bia­nism, iar percepţia lui s‑a fixat în sin­tag­me precum „pleava, scu­rsura societăţii”, cum spune un taxi­me­trist în romanul lui Cristian Ghica, „peri­col social”, „ma­fioţi”, „paria” etc.
Cărţile acestea imită o realitate, îi transcriu limbajul şi com­por­ta­men­­tul, oprindu‑se, însă, la glazură, în trivialitate, violenţă fără capăt şi lim­­baj licenţios.
„Șmecher cu carte” este printre foarte rarele cărţi care ofe­ră un profil, o radiografie exactă a acestei lumi şi, mai ales, tipologiile sale; lumea lui Uscatu’ este una personali­za­tă, cu poveştile, dramele, izbânzile şi per­sonajele ei, stratificată, cu ierarhii precise (…)

Ioan HOLBAN

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Şmecher cu carte”

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top