Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale

Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale

40.00 lei

Lucrarea oferă o viziune sistemică  asupra procesului de analiză structurală a reprezentărilor sociale. Prin intermediul ei, se întreprinde tentativa de a aduna laolaltă numeroase şi variate concepte şi concepţii cu referire la obiectivele , semnificaţiile, principiile, etapele şi tehnicile de investigare a ceea ce reprezintă, în viziunea lui S. Moscovici – fondatorul psihologiei sociale moderne -, ,,teorii ale simţului comun”.
Abordările se fac cu luarea în considerare a schimbărilor semnificative care se produc în ultimul timp pe palierul ştiinţei psihosociologice (aceasta din urmă treacându-şi atenția de la ,,studiul izolat al indivi-dualului sau al socialului” la ,,studiul focusat pe identificarea și explicarea frământărilor, confruntărilor, contradicțiilor, „luptelor” sociale”) şi a faptului că repre-zentările sociale sunt asociate , din ce în ce mai des, cu ,,elementul central și comun tuturor științelor socio-umane” sau – în alţi termeni – cu „factorul care ne ghidează în modul de a numi și de a delimita diferitele aspecte ale realității noastre zilnice, în modul de a le interpreta, de a decide asupra lor și, când e cazul, de a lua o poziție față de ele și de a apăra această poziție”.

  • An apariţie:: 2018
  • Format:: B5
  • Număr de pagini:: 376
ISBN 978-973-37-2168-0 Categorii: ,

Autor: Şleahtiţchi Mihai

Descriere

Lucrarea oferă o viziune sistemică  asupra procesului de analiză structurală a reprezentărilor sociale. Prin intermediul ei, se întreprinde tentativa de a aduna laolaltă numeroase şi variate concepte şi concepţii cu referire la obiectivele , semnificaţiile, principiile, etapele şi tehnicile de investigare a ceea ce reprezintă, în viziunea lui S. Moscovici – fondatorul psihologiei sociale moderne -, ,,teorii ale simţului comun”.
Abordările se fac cu luarea în considerare a schimbărilor semnificative care se produc în ultimul timp pe palierul ştiinţei psihosociologice (aceasta din urmă treacându-şi atenția de la ,,studiul izolat al indivi-dualului sau al socialului” la ,,studiul focusat pe identificarea și explicarea frământărilor, confruntărilor, contradicțiilor, „luptelor” sociale”) şi a faptului că repre-zentările sociale sunt asociate , din ce în ce mai des, cu ,,elementul central și comun tuturor științelor socio-umane” sau – în alţi termeni – cu „factorul care ne ghidează în modul de a numi și de a delimita diferitele aspecte ale realității noastre zilnice, în modul de a le interpreta, de a decide asupra lor și, când e cazul, de a lua o poziție față de ele și de a apăra această poziție”.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale”

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top