Un nealiniat, un calofil romantic întârziat, heinizând duios iubirea. Poetul e un sentimental sadea (…)
în piesele sale cele mai bune, diafane ca un desen pe nisip, Dorian Obreja este într-adevăr poet.
George PRUTEANU

Ipostaza cea mai avantajoasă este (…) nu sub semnul tragicului, ci sub cel al „risipei”, un elogiu al purităţii sentimentului. Dorian Obreja scrie „în dulcele stil clasic” pe tema acaparantă a erosului (…) cu un lirism pur şi armonios, care-i confirmă talentul.
Liviu LEONTE

Iluziile lui sunt, de fapt, nişte deziluzii. Ele sunt rodul unor trăiri consumate. Dorian Obreja e un poet a cărui operă (…) trebuie recuperată şi redată circuitului public.
Nichita DANILOV

Pe poet îl aflăm între „femei şi muze”, un Don Juan supravieţuitor tuturor întâmplărilor. Salutăm revenirea în forţă în peisajul poetic românesc al unuia dintre poeţii adevăraţi ai generaţiei lirice 80.
Daniel CORBU

(În Conquistadorianul)… poetul s-a întors la uneltele sale dintâi. Şi bine a făcut.(…) Temele obsedante ale textelor autorului sunt dragostea, trecerea, victoria, înfrângerea şi, de bună seamă, poezia. Excelent volum! Acum e clar, poetul chiar a revenit!
Liviu ANTONESEI

E un padişah al melancoliei întru poezie, confirmând, încă o dată, că nu şi-a înşelat Muza, totdeauna genEros. Folosind o matrice epică, Dorian Obreja ne seduce prin versul său, într-un continuu balans între realitate şi poezie.
Cassian Maria SPIRIDON

Poezia lui Dorian Obreja întâlneşte orizontul mito-poetic românesc; „recuperarea” sa, unul dintre poeţii cu un timbru special, e un pariu câştigat de autor şi de Editura Junimea.
Ioan HOLBAN

Poezie cu un aer de senzualitate nedisimulată, de transfigurare a sentimentului, de notaţie melancolică ori euforică a evenimentului erotic. Poezie confesiv-biografică, mărturisire nepătimaşă a patimilor, delicată mângâiere.
Mihai Dinu GHEORGHIU