Manual de jocuri pentru copii

25.00 lei

Un roman de un realism crud despre copilul şi copilăria zilelor noastre scrie Lucian Zup în „Manual de jocuri pentru copii”.

  • An apariţie:: 2016
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 172
SKU: 978-973-37-1925-0 Categorii: ,

Autor: Lucian Zup

Descriere

Un roman de un realism crud despre copilul şi copilăria zilelor noastre scrie Lucian Zup în „Manual de jocuri pentru copii”. Problematica romanului e una foarte actuală pentru că, iată, ea se structurează pe o tipologie a copilului, constituită prin cele patru personaje aflate la vîrsta şcolii – Alin, Marcu, Radu şi Cornel – şi, deopotrivă, pe analiza schimbării radicale, dramatice, a paradigmei copilăriei, alta decît aceea a generaţiilor trecute și, fireşte, a unei întregi literaturi: vîrsta de aur din „eterna reîntoarcere” a lui Mircea Eliade şi din proza tuturor memorialiştilor sau romancierilor care au căutat ficţiunea acolo, în illo tempore, în matricea omului înfiinţat într-un loc anume și în timpul amintirii acelui loc. Romanul lui Lucian Zup ar trebui să fie unul dintre manualele de bază ale celor mari, profesori şi părinţi, care, poate, încă nu au uitat vîrsta de aur a propriei lor copilării. Ioan HOLBAN

Additional Information

Weight 0.5 kg

Recenzii

  1. admin

  2. admin

Adaugă o recenzie

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top