Ion Țăranu este un povestitor și un analist, un bun psiholog al derapărilor și al căutărilor, al eșecurilor și al nostalgiei de frumos. El este, în același timp, un autor de compoziții, tablouri ample, tablouri sociale care ne restituie fragmente din experiențele pe care le-am trăit cu toții. Calitatea de a face resurecții, calitatea retrospectivă a scriiturii lui Ion Țăranu ni se pare că este de cea mai bună formă.

Constantin CIOPRAGA

Volumul de faţă cuprinde proze publicate de-a lungul anilor de Ion Ţăranu în revistele literare, precum şi proze inedite. Sunt doar o mică parte dintr-o arhivă enormă pe care scriitorul a lăsat-o în urma sa. Dacă primul volum memorial, Un cavaler al soarelui – Ion Ţăranu, apărut în 2020, scoate la lumină figura publică a omului de cultură, a redactorului-şef al „Cronicii” şi a diplomatului, la fel cum înregistrează imaginea proiectată de el în oamenii care l-au îndrăgit şi l-au admirat, cartea de faţă recuperează latura cea mai profundă şi personală, vocea scriitorului. Un scriitor dens, migălos şi delicat, a cărui căldură interioară răzbate în fiecare frază.

Ecaterina ȚĂRANU