Jocurile trecerii

33.00 lei

Camuflând un dens, temeinic, pătrunzător studiu despre joc, având ca finalitate ludoterapia, în marginea unei vaste, fastuoase bibliografii care începe cu celebrul „Homo ludens” al lui Johan Huizinga și (nu) se încheie cu propria cercetare din „Psihologia transversală”, caietul cu „Jocurile trecerii” este al cincilea din seria de „Vocalize” tipărite la Editura Junimea, noul proiect de anduranță al prozatorului Gheorghe Schwartz, autorul celui mai amplu ciclu epic din literatura noastră, „Cei o Sută”. Cu aceiași protagoniști, mem­brii familiei Acad. Dr. Dr. H.C. Julius Zimberlan Senior, vocalizele în Sol Major, „cea mai optimistă gamă”, se structurează, ca și celelalte „exerciții zilnice” ale romancierului, într-o fermecătoare nara­țiune, unde Gheorghe Schwartz dovedește, încă o dată, o capacitate cu adevărat remarcabilă de a (re)inventa istorii, purtând cititorul în terito­riile unor (anti)utopii ale absurdului, dar și ale jocului asumat ca formulă existențială.

 

Ioan HOLBAN

  • An apariţie:: 2018
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 310
SKU: 978-973-37-2143-7 Categorii: ,

Autor: Gheorghe Schwartz

Descriere

Camuflând un dens, temeinic, pătrunzător studiu despre joc, având ca finalitate ludoterapia, în marginea unei vaste, fastuoase bibliografii care începe cu celebrul „Homo ludens” al lui Johan Huizinga și (nu) se încheie cu propria cercetare din „Psihologia transversală”, caietul cu „Jocurile trecerii” este al cincilea din seria de „Vocalize” tipărite la Editura Junimea, noul proiect de anduranță al prozatorului Gheorghe Schwartz, autorul celui mai amplu ciclu epic din literatura noastră, „Cei o Sută”. Cu aceiași protagoniști, mem­brii familiei Acad. Dr. Dr. H.C. Julius Zimberlan Senior, vocalizele în Sol Major, „cea mai optimistă gamă”, se structurează, ca și celelalte „exerciții zilnice” ale romancierului, într-o fermecătoare nara­țiune, unde Gheorghe Schwartz dovedește, încă o dată, o capacitate cu adevărat remarcabilă de a (re)inventa istorii, purtând cititorul în terito­riile unor (anti)utopii ale absurdului, dar și ale jocului asumat ca formulă existențială.

 

Ioan HOLBAN

Recenzii

  1. admin

Adaugă o recenzie

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top