Iaşi – o istorie a oraşului. Ghid practic pentru elevi

Iaşi – o istorie a oraşului. Ghid practic pentru elevi

80.00 lei

Iaşi – o istorie a oraşului. Ghid practic pentru elevi este un proiect realizat la inițiativa doamnei prof. dr. Elvira Rotundu, în calitate de consilier local şi finanțat de Primăria Municipiului Iaşi pentru a fi distribuit gratuit în instituțiile de învățământ din Municipiul Iaşi.

Ghidul a fost publicat la Editura Junimea din Iaşi, în cadrul colecției Univers Didactic şi aduce împreună un colectiv de autori format din profesori universitari şi din învățământul preuniversitar. Ghidul explorează cronologia oraşului de la începuturi până astăzi, avându-i ca autori pe: prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prof. Carmen Tomescu, prof. dr. Sorina Dănăilă, prof. dr. Ioan Răducea, asist. univ. dr. arh. Tiberiu Teodor-Stanciu, asist. univ. dr. arh. Ramona Costea şi referenți ştiințifici pe domnii profesori universitari Gheorghe Cliveti şi Alexandru-Florin Platon.

Acest material vine să întregească preocupări mai vechi și constante ale istoricilor și profesorilor ieșeni pe tema istoriei orașului. Lucrarea, elaborată de specialiști în educație, sistematizează un volum de informații pus deja în circulație prin cercetări anterioare, adăugând detalii mai puțin cunoscute despre evenimente, locuri și oameni de seamă. Abordarea este una cronologică și tematică, Ghidul radiografiind parcursul politic, economic, social, cultural și urbanistic al Iașului din perioada de constituire a așezării și până în zilele noastre. Informația istorică este sistematizată în mici capitole și lecții ce urmăresc firul cronologic și care alternează cu studii de caz consacrate unor evenimente sau personalități cu impact asupra istoriei locale și naționale.

 • An apariţie: 2022
 • Format: 19 x 29 cm
 • Număr de pagini: 178
ISBN 978-973-37-2598-5 Categorii: ,

Autor: Rădvan Laurențiu; Nistor Ionuț; Tomescu Carmen; Dănăilă Sorina; Răducea Ioan; Teodor-Stanciu Tiberiu; Costea Ramona

Descriere

Iaşi – o istorie a oraşului. Ghid practic pentru elevi este un proiect realizat la inițiativa doamnei prof. dr. Elvira Rotundu, în calitate de consilier local şi finanțat de Primăria Municipiului Iaşi pentru a fi distribuit gratuit în instituțiile de învățământ din Municipiul Iaşi.

Ghidul a fost publicat la Editura Junimea din Iaşi, în cadrul colecției Univers Didactic şi aduce împreună un colectiv de autori format din profesori universitari şi din învățământul preuniversitar. Ghidul explorează cronologia oraşului de la începuturi până astăzi, avându-i ca autori pe: prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prof. Carmen Tomescu, prof. dr. Sorina Dănăilă, prof. dr. Ioan Răducea, asist. univ. dr. arh. Tiberiu Teodor-Stanciu, asist. univ. dr. arh. Ramona Costea şi referenți ştiințifici pe domnii profesori universitari Gheorghe Cliveti şi Alexandru-Florin Platon.

Acest material vine să întregească preocupări mai vechi și constante ale istoricilor și profesorilor ieșeni pe tema istoriei orașului. Lucrarea, elaborată de specialiști în educație, sistematizează un volum de informații pus deja în circulație prin cercetări anterioare, adăugând detalii mai puțin cunoscute despre evenimente, locuri și oameni de seamă. Abordarea este una cronologică și tematică, Ghidul radiografiind parcursul politic, economic, social, cultural și urbanistic al Iașului din perioada de constituire a așezării și până în zilele noastre. Informația istorică este sistematizată în mici capitole și lecții ce urmăresc firul cronologic și care alternează cu studii de caz consacrate unor evenimente sau personalități cu impact asupra istoriei locale și naționale.

Recenzii

 1. Editura Junimea

  SDC, Iași. Ghid practic pentru elevi,
  în „Suplimentul de cultură”, nr. 800/ 6-12 februarie 2023, p. 2 (https://suplimentuldecultura.ro/numarpdf/800-NsLZO-PDF_SDC_800_low-res.pdf)

 2. Editura Junimea

  Lucian STATE, Un consilier local a realizat un ghid practic pentru elevi,
  în Ziarul „Evenimentul”, nr. 9689/ marți, 31 ian. 203, p. 5, despre volumul Iași – o istorie a orașului. Ghid practic pentru elevi, Junimea, 2023
  (https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/un-consilier-local-a-realizat-un-ghid-practic-pentru-elevi/un-consilier-local-a-realizat-un-ghid-practic-pentru-elevi–217540004.html)

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top