Blestemul iubirii pierdute

Blestemul iubirii pierdute

40.00 lei

Condeier măiestru și zugrav de subțire, înflorindu-și talanții într-o alchimie interioară personală, Grigore Ilisei mizează, desigur, și pe expresivitatea limbajului, muzicalitatea frazei cu sonuri mlădiate, lexicul compozit (arhaismele și elemente ale vocabularului religios găsindu-și insolite posibilități combinatorii cu neologisme), toate acestea făcând parte intrinsecă din stilul atât de individualizat, rotunjind un volum în care se răsucesc, într-un dans antinomic, inventare ale ființei multiplicate în oglinzi nesfârșite ale lumii de Sus și ale celei de jos.
Cartea, fragment din cartea unică a visării lui Dumnezeu, în viziunea lui Borges, devine un semn pe o vastă frescă, un semn al invizibilului făcut vizibil, o poezie a sacrului (Theodor Codreanu) rezonând într-o pictură de cuvinte (Florin Faifer), operă a unui clasic rătăcit (Constantin Hrehor), bun chivernisitor al înfăp­tuirilor ce înveșnicesc (Cătălin Jeckel).
O carte rotundă ca o spovedanie îndelung așteptată, ca o pecete de neșters peste un destin exemplar.

Mihaela GRĂDINARIU

  • An apariţie:: 2022
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 300
ISBN 978-973-37-2561-9 Categorii: ,

Autor: Ilisei Grigore

Descriere

Condeier măiestru și zugrav de subțire, înflorindu-și talanții într-o alchimie interioară personală, Grigore Ilisei mizează, desigur, și pe expresivitatea limbajului, muzicalitatea frazei cu sonuri mlădiate, lexicul compozit (arhaismele și elemente ale vocabularului religios găsindu-și insolite posibilități combinatorii cu neologisme), toate acestea făcând parte intrinsecă din stilul atât de individualizat, rotunjind un volum în care se răsucesc, într-un dans antinomic, inventare ale ființei multiplicate în oglinzi nesfârșite ale lumii de Sus și ale celei de jos.
Cartea, fragment din cartea unică a visării lui Dumnezeu, în viziunea lui Borges, devine un semn pe o vastă frescă, un semn al invizibilului făcut vizibil, o poezie a sacrului (Theodor Codreanu) rezonând într-o pictură de cuvinte (Florin Faifer), operă a unui clasic rătăcit (Constantin Hrehor), bun chivernisitor al înfăp­tuirilor ce înveșnicesc (Cătălin Jeckel).
O carte rotundă ca o spovedanie îndelung așteptată, ca o pecete de neșters peste un destin exemplar.

Mihaela GRĂDINARIU

Recenzii

  1. Editura Junimea

    Stelian ȚURLEA, Lecturi de week-end: „Blestemul iubirii pierdute” de Grigore Ilisei, în revista AMOSNews/ 3 septembrie 2023, despre volumul: Grigore ILISEI, Blestemul iubirii pierdute, Iași: Junimea, Colecția Epica, 2022;
    https://www.amosnews.ro/lecturi-de-weekend-blestemul-iubirii-pierdute-de-grigore-ilisei/

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top