Enervant. Vocalize în Si Bemol Minor

33.00 lei

Despre Maestrul Gustav R. Propp s-ar putea spune că e exagerat de prevăzător, că vede peste tot primejdii, că e prăpăstios.
însă el, Maestrul Gustav R. Propp, susţine că este un semn de crasă inconştienţă să nu percepi posibilele ameninţări şi, drept urmare, să nu-ţi iei măsuri de siguranţă. Unii s-au găsit să observe că dacă adulmeci peste tot doar pericole, n-apuci să te mai bucuri de viaţă. Dar şi la asta are Doctorul Propp un răspuns cât se poate de pertinent: „Sesizând la timp provocările, tocmai viaţa este cea pe care mi-o apăr!”
E cineva care ar putea să-1 contrazică? Nu este nimeni care ar putea să-1 contrazică!

  • An apariţie:: 2020
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 242
ISBN 978-676-37-2381-3 Categorii: ,

Autor: Gheorghe Schwartz

Descriere

Despre Maestrul Gustav R. Propp s-ar putea spune că e exagerat de prevăzător, că vede peste tot primejdii, că e prăpăstios.
însă el, Maestrul Gustav R. Propp, susţine că este un semn de crasă inconştienţă să nu percepi posibilele ameninţări şi, drept urmare, să nu-ţi iei măsuri de siguranţă. Unii s-au găsit să observe că dacă adulmeci peste tot doar pericole, n-apuci să te mai bucuri de viaţă. Dar şi la asta are Doctorul Propp un răspuns cât se poate de pertinent: „Sesizând la timp provocările, tocmai viaţa este cea pe care mi-o apăr!”
E cineva care ar putea să-1 contrazică? Nu este nimeni care ar putea să-1 contrazică!

Recenzii

  1. Editura Junimea

Adaugă o recenzie

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top