Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei

Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei

36.00 lei

Lucrarea Mariei Kozak își propune să abordeze în spiritul noilor interpretări ale raporturilor dintre Cuvânt și Lume, Cu­vânt și Ființă discursul mitopo(i)etic al lui Eminescu. Dinamica paradoxală a acestor raporturi, după cum ne con­vinge studiul solid documentat și aplicat al exegetei este în măsură să ne inițieze în „adâncurile tainice, nespuse în care ființa emines­ci­ană se zbate în neînțelegere și îndoială”.

Acad. Mihai CIMPOI

 

Cartea doamnei Maria Kozak se remarcă printr-o fertilă deschidere spre orizontul ontopoetic şi stilistic al poeziei lui Eminescu, într-o expunere limpede şi fermă a ipotezelor şi idei­lor critice, din care se ramifică o sumă de perspective rele­van­te cu privire la devenirea cuvântului, la „marginile şi nemar­gi­nile” limbii, dar mai ales cu privire la determinările lingvistice şi poetice, într-o abordare poetică şi semiostilistică de incontes­ta­bilă calitate şi anvergură. Conţinutul ideatic bogat, fluenţa şi rigoarea aserţiunilor, acurateţea expresiei şi logica argumen­ta­ţiei reprezintă calităţile cărţii doamnei Maria Kozak consacrate descrierii discursului liric eminescian cu toate particularităţile sale aparente sau profunde.

Iulian BOLDEA

  • An apariţie: 2020
  • Format: 13 x 21 cm
  • Număr de pagini: 306
ISBN 978-973-37-2404-9 Categorii: ,

Autor: Kozak Maria

Descriere

Lucrarea Mariei Kozak își propune să abordeze în spiritul noilor interpretări ale raporturilor dintre Cuvânt și Lume, Cu­vânt și Ființă discursul mitopo(i)etic al lui Eminescu. Dinamica paradoxală a acestor raporturi, după cum ne con­vinge studiul solid documentat și aplicat al exegetei este în măsură să ne inițieze în „adâncurile tainice, nespuse în care ființa emines­ci­ană se zbate în neînțelegere și îndoială”.

Acad. Mihai CIMPOI

 

Cartea doamnei Maria Kozak se remarcă printr-o fertilă deschidere spre orizontul ontopoetic şi stilistic al poeziei lui Eminescu, într-o expunere limpede şi fermă a ipotezelor şi idei­lor critice, din care se ramifică o sumă de perspective rele­van­te cu privire la devenirea cuvântului, la „marginile şi nemar­gi­nile” limbii, dar mai ales cu privire la determinările lingvistice şi poetice, într-o abordare poetică şi semiostilistică de incontes­ta­bilă calitate şi anvergură. Conţinutul ideatic bogat, fluenţa şi rigoarea aserţiunilor, acurateţea expresiei şi logica argumen­ta­ţiei reprezintă calităţile cărţii doamnei Maria Kozak consacrate descrierii discursului liric eminescian cu toate particularităţile sale aparente sau profunde.

Iulian BOLDEA

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei”

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top