Din străinătate; razna prin patru continente

Din străinătate; razna prin patru continente

30.00 lei

În epoca internetului, când e destul să apeși câteva taste pentru a descinde și informativ, și vizual, și sonor în realitatea oricărui alt colț de lume, tipicul exclamativ după care s-au alcătuit multe dintre cărțile de până acum, grefat pe fondul excesivei utilizări a datelor extrase din ghidurile turistice și din enciclopedii, nu prea mai are cum tenta un cititor din plin răsfățat cu accesul direct, comod și nelimitat la imaginea pe care, altfel, trebuia s-o decodeze din cutare text cu ochii minții. Pe vremea când se drumețea puțin, la începuturi din pricina dificultăților voiajului, apoi datorită ferecării politizate a granițelor, cartea de călătorie oferea ersatz-ul evadării și bucuria cunoașterii, fie și mediată, a orizonturilor jinduite. Ceea ce acum este aproape la îndemâna oricui: lumea s-a micșorat entuziasmant și dramatic în același timp, tentațiile și posibilitățile sunt altele, în locul concediilor sindicaliste petrecute la Bazna ori la Sângeorz Băi, agențiile tentează cu cele mai exotice destinații cu putință, avionul a devenit cărăuș banal și obișnuit al cohortelor de turiști dezinhibați, iar cartea consider că nu mai poate rămâne doar la conștiincioasa și amănunțita inventariere a datelor și cotelor geografiei și istoriei locului. Aș spune că-și păstrează șansa să sondeze în teritorii care, deocamdată, nu-i sunt în egală măsură accesibile inter-netului, în primul rând interesând-o variatele ipostaze ale „comediei umane”, aceeași și mereu altfel întruchipată pe toate meridianele.
  • An apariţie:: 2019
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 254
ISBN 978-973-37-2218-2 Categorii: ,

Autor: Iacoban Mircea Radu

Descriere

În epoca internetului, când e destul să apeși câteva taste pentru a descinde și informativ, și vizual, și sonor în realitatea oricărui alt colț de lume, tipicul exclamativ după care s-au alcătuit multe dintre cărțile de până acum, grefat pe fondul excesivei utilizări a datelor extrase din ghidurile turistice și din enciclopedii, nu prea mai are cum tenta un cititor din plin răsfățat cu accesul direct, comod și nelimitat la imaginea pe care, altfel, trebuia s-o decodeze din cutare text cu ochii minții. Pe vremea când se drumețea puțin, la începuturi din pricina dificultăților voiajului, apoi datorită ferecării politizate a granițelor, cartea de călătorie oferea ersatz-ul evadării și bucuria cunoașterii, fie și mediată, a orizonturilor jinduite. Ceea ce acum este aproape la îndemâna oricui: lumea s-a micșorat entuziasmant și dramatic în același timp, tentațiile și posibilitățile sunt altele, în locul concediilor sindicaliste petrecute la Bazna ori la Sângeorz Băi, agențiile tentează cu cele mai exotice destinații cu putință, avionul a devenit cărăuș banal și obișnuit al cohortelor de turiști dezinhibați, iar cartea consider că nu mai poate rămâne doar la conștiincioasa și amănunțita inventariere a datelor și cotelor geografiei și istoriei locului. Aș spune că-și păstrează șansa să sondeze în teritorii care, deocamdată, nu-i sunt în egală măsură accesibile inter-netului, în primul rând interesând-o variatele ipostaze ale „comediei umane”, aceeași și mereu altfel întruchipată pe toate meridianele.

Recenzii

  1. admin

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top