Copilul de apă / Bimbo d’aqua

Copilul de apă / Bimbo d’aqua

30.00 lei

Modernitatea unei astfel de creații se impune de la sine, poetul demonstrând-o cu evidență printr-o scriitură suplă, mereu sugestivă în imaginarul cultivat cu dezinvoltura trăirilor sincere și plenare.
*
La modernità di una simile creazione si definisce per se stessa;il poeta scrive semplice,ma sugestivo nell’ immaginario coltivato sentimenti sinceri e plenari.

Constantin CUBLEȘAN

Poetului îi place să îți provoace emoții prin construirea cu voluptate a unor scenarii grandioase sau terifiante. Peisajele mărețe sunt evocate cu fiori și accente grave. Când se lasă în voia propriei naturi, reușește strofe puternice.
*

Poeta ama provocare emozioni per la costruzione con voluptà degli scenari grandiosi e terifianti. I paesaggi grandiosi sono evocati in accenti gravi. Anche quando si lascia a volontà della propria natura riuscice strofi forti.

Horia GÂRBEA

 • An apariţie: 2022
 • Format: 14,5 x 16 cm
 • Număr de pagini: 162
ISBN 978-973-37-2518-3 Categorii: ,

Autor: Maximinian Menuţ

Descriere

Modernitatea unei astfel de creații se impune de la sine, poetul demonstrând-o cu evidență printr-o scriitură suplă, mereu sugestivă în imaginarul cultivat cu dezinvoltura trăirilor sincere și plenare.
*
La modernità di una simile creazione si definisce per se stessa;il poeta scrive semplice,ma sugestivo nell’ immaginario coltivato sentimenti sinceri e plenari.

Constantin CUBLEȘAN

Poetului îi place să îți provoace emoții prin construirea cu voluptate a unor scenarii grandioase sau terifiante. Peisajele mărețe sunt evocate cu fiori și accente grave. Când se lasă în voia propriei naturi, reușește strofe puternice.
*

Poeta ama provocare emozioni per la costruzione con voluptà degli scenari grandiosi e terifianti. I paesaggi grandiosi sono evocati in accenti gravi. Anche quando si lascia a volontà della propria natura riuscice strofi forti.

Horia GÂRBEA

Recenzii

 1. Editura Junimea

  Gheorghe SECHEȘAN, Menuț MAXIMINIAN: Copilul de apă/ Bimbo d᾽acqua, în revista „Actualitatea literară”, nr. 125/ iulie-august 2023, p. 23, despre volumul Menuț MAXIMINIAN: Copilul de apă/ Bimbo d᾽acqua, Iași: Junimea, 2022;
  http://www.actualitatealiterara.ro/

 2. Editura Junimea

  Marcel LUCACIU, Caligrafii rurale, „Caiete Silvane”, nr. 221/ 06 iunie 2023, p. 7, despre volumul Menuț MAXIMINIAN, Copilul de apă/ Bimbo d᾽acqua, Junimea, 2022.
  (https://caietesilvane.ro/wp-content/uploads/2023/06/iunie-siteu-1.pdf)

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top