Căutînd desăvîrşirea

Acasa|Efigii, Cărți|Căutînd desăvîrşirea

Căutînd desăvîrşirea

40.00 lei

De proveniență slavă, în limba română, cuvîntul „săvîrșire” primește sensul de „sfîrșit” în vecinătatea cuvintelor „din viață”, un sens care se adaugă altora; în limba rusă, ca și în limba română, el poate să însemne și făptuire, facere, realizare, așadar, poate avea un sens opus morții, sfîrșitului. În semantica facerii și făptuirii se înscrie și soverșenstvo-desăvîrșire, adică ducerea facerii la perfecțiune. În acest context, moartea se poate concepe ca săvîrșirea vieții dar și ca punct dincolo de care creștinul așteaptă învierea, adică des-săvîrșirea.
În titlul cărții, termenul e folosit nu numai cu accepția creștină pe care i-o dă Tolstoi: de perfecționare a ființei proprii pe cale, în adevăr și în viață.
În contextul semantic al imaginarului pe care-l conturăm în cartea de față, se înscrie, cu egale drepturi, și sensul de propensiune a gîndirii, creației artistice și a făptuirii istorice spre o întrupare ideală, care, prin echilibru și prin ruptură sau explozie, are a da seama tocmai de dinamica funciară și de paradoxul prezenței umane în lume.

Livia COTORCEA

  • An apariţie:: 2017
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 460
ISBN 978-973-37-2058-4 Categorii: ,

Autor: Cotorcea Livia

Descriere

De proveniență slavă, în limba română, cuvîntul „săvîrșire” primește sensul de „sfîrșit” în vecinătatea cuvintelor „din viață”, un sens care se adaugă altora; în limba rusă, ca și în limba română, el poate să însemne și făptuire, facere, realizare, așadar, poate avea un sens opus morții, sfîrșitului. În semantica facerii și făptuirii se înscrie și soverșenstvo-desăvîrșire, adică ducerea facerii la perfecțiune. În acest context, moartea se poate concepe ca săvîrșirea vieții dar și ca punct dincolo de care creștinul așteaptă învierea, adică des-săvîrșirea.
În titlul cărții, termenul e folosit nu numai cu accepția creștină pe care i-o dă Tolstoi: de perfecționare a ființei proprii pe cale, în adevăr și în viață.
În contextul semantic al imaginarului pe care-l conturăm în cartea de față, se înscrie, cu egale drepturi, și sensul de propensiune a gîndirii, creației artistice și a făptuirii istorice spre o întrupare ideală, care, prin echilibru și prin ruptură sau explozie, are a da seama tocmai de dinamica funciară și de paradoxul prezenței umane în lume.

Livia COTORCEA

Recenzii

  1. admin

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.