Cărturari bucovineni: Ilie E. TOROUŢIU

Cărturari bucovineni: Ilie E. TOROUŢIU

70.00 lei

Cercetare minuțioasă și pledoarie asumată, explorarea pe care autoarea o face în universal Torouțiu este o reconstituire a vieții și ideilor cărturarului bucovinean, plasat în contexte tot mai ample, la rândul lor sistematizate atent. Și pentru că perspectiva este românească, Torouțiu e și un prilej de actua­li­zare a identității românilor în Imperiu. Polemic, și o angajare în identitatea românilor, azi. În totul, lucrarea înseamnă și pasiune, și angajare morală, și plăcere a documentării, și stil expresiv.
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU

Lucrarea abordează cu pertinență și erudiție o complexă temă de istoria culturii, întrepătrunsă cu cea politică, ce se vrea a fi totodată și un binevenit act istoriografic recuperator, care urmărește devenirea istorică a unei intere­sante personalități bucovinene, ce s-a impus în viața culturală românească interbelică, anume reputatul filolog și istoric literar Ilie E. Torouțiu, a cărui viață și operă, datorită vicisitudinilor vremii, a intrat pe făgașul marginalizării și uitării.
Cercetător științific gr. I Mihai Ștefan CEAUȘU

Lucrarea este una de reală valoare științifică, întemeiată pe cercetarea unor izvoare inedite din fondurile personale ale unor oameni de cultură aflate la secția Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române și la Arhivele Naționale, direcțiile județene Suceava și Iași, pe consultarea unei bogate bibliografii. Autoarea a probat capacitate de analiză și sinteză istorică, luminând multe spații din viața și creația lui Ilie E. Torouțiu. Nu în cele din urmă remarcăm stilul ales, plăcut, în care este scrisă lucrarea
Prof. univ. dr. Ion I. SOLCANU

  • An apariţie:: 2022
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 490
ISBN 978-973-37-2539-8 Categorii: ,

Autor: Prelucă Oltea

Descriere

Cercetare minuțioasă și pledoarie asumată, explorarea pe care autoarea o face în universal Torouțiu este o reconstituire a vieții și ideilor cărturarului bucovinean, plasat în contexte tot mai ample, la rândul lor sistematizate atent. Și pentru că perspectiva este românească, Torouțiu e și un prilej de actua­li­zare a identității românilor în Imperiu. Polemic, și o angajare în identitatea românilor, azi. În totul, lucrarea înseamnă și pasiune, și angajare morală, și plăcere a documentării, și stil expresiv.
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU

Lucrarea abordează cu pertinență și erudiție o complexă temă de istoria culturii, întrepătrunsă cu cea politică, ce se vrea a fi totodată și un binevenit act istoriografic recuperator, care urmărește devenirea istorică a unei intere­sante personalități bucovinene, ce s-a impus în viața culturală românească interbelică, anume reputatul filolog și istoric literar Ilie E. Torouțiu, a cărui viață și operă, datorită vicisitudinilor vremii, a intrat pe făgașul marginalizării și uitării.
Cercetător științific gr. I Mihai Ștefan CEAUȘU

Lucrarea este una de reală valoare științifică, întemeiată pe cercetarea unor izvoare inedite din fondurile personale ale unor oameni de cultură aflate la secția Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române și la Arhivele Naționale, direcțiile județene Suceava și Iași, pe consultarea unei bogate bibliografii. Autoarea a probat capacitate de analiză și sinteză istorică, luminând multe spații din viața și creația lui Ilie E. Torouțiu. Nu în cele din urmă remarcăm stilul ales, plăcut, în care este scrisă lucrarea
Prof. univ. dr. Ion I. SOLCANU

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Cărturari bucovineni: Ilie E. TOROUŢIU”

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top