Căderile în realitate ale criticului

Căderile în realitate ale criticului

35.00 lei

Îi apreciez directeţea şi logica de fier a demersului nediluat eufemistic – doar Coroban tăia în text fără anestezierea prealabilă a autorului cu obişnuitele doze de cloroform laudativ! Îmi displace totuşi radicalismul dictatorial al unor deducţii. Deşi subliniază de fiecare dată că nu se erijează în unicul deţinător al adevărului absolut, maximalismul afirmaţiilor probează tocmai contrariul.

MVC îşi execută zâmbind victimele. O face cu o graţie de torero, cu un ochi aţintit spre public, fiindcă aşa cer uzanţele. Dar în fond îi e cam în cot de ce crede acesta – criticul îşi va sfârşi spectacolul după propriile pravile. Sigur, toţi aplaudă frenetic scena, sângele literar provoacă extazul tuturor. Când însă vine momentul ca cineva să urce el însuşi, cu gulerul tăiat, sus, cheful îi piere fulgerător şi exegetul nu i se mai pare chiar atât de minunat. Atunci victimele, mai vii ca niciodată, trântesc uşi, retează punţi, suprimă bavardajul amical pe facebook şi-l trec pe ofensator pe lista indezirabililor. Unora le mai trece şi reiau civilizat dialogul, alţii îi vor purta însă sâmbetele şi nu-l vor ierta, vorba lui Mircea Eliade, nici în rai la umbra unui crin.

Oricum, MVC îşi vede senin de veghea sa şi tocmai de aceea sistemul nostru de valori intră într-o nouă eră iacobină. Chestie salutară, de altfel, pentru un sistem cu etaloanele de halva răsmuiate şi diforme ca ceasurile-plăcintă ale lui Dali.

Eugen LUNGU

  • An apariţie:: 2018
  • Format:: A5
  • Număr de pagini:: 292
ISBN 978-973-37-2115-4 Categorii: ,

Autor: Ciobanu Mircea V.

Descriere

Îi apreciez directeţea şi logica de fier a demersului nediluat eufemistic – doar Coroban tăia în text fără anestezierea prealabilă a autorului cu obişnuitele doze de cloroform laudativ! Îmi displace totuşi radicalismul dictatorial al unor deducţii. Deşi subliniază de fiecare dată că nu se erijează în unicul deţinător al adevărului absolut, maximalismul afirmaţiilor probează tocmai contrariul.

MVC îşi execută zâmbind victimele. O face cu o graţie de torero, cu un ochi aţintit spre public, fiindcă aşa cer uzanţele. Dar în fond îi e cam în cot de ce crede acesta – criticul îşi va sfârşi spectacolul după propriile pravile. Sigur, toţi aplaudă frenetic scena, sângele literar provoacă extazul tuturor. Când însă vine momentul ca cineva să urce el însuşi, cu gulerul tăiat, sus, cheful îi piere fulgerător şi exegetul nu i se mai pare chiar atât de minunat. Atunci victimele, mai vii ca niciodată, trântesc uşi, retează punţi, suprimă bavardajul amical pe facebook şi-l trec pe ofensator pe lista indezirabililor. Unora le mai trece şi reiau civilizat dialogul, alţii îi vor purta însă sâmbetele şi nu-l vor ierta, vorba lui Mircea Eliade, nici în rai la umbra unui crin.

Oricum, MVC îşi vede senin de veghea sa şi tocmai de aceea sistemul nostru de valori intră într-o nouă eră iacobină. Chestie salutară, de altfel, pentru un sistem cu etaloanele de halva răsmuiate şi diforme ca ceasurile-plăcintă ale lui Dali.

Eugen LUNGU

Recenzii

  1. admin

  2. admin

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top