Brâncușiada

Brâncușiada

25.00 lei

Brâncuşi, demiurg cu notorietate internaţională, a renovat arta sculpturii europene. Despre opera sa există nenumărate referinţe, în cultura română şi peste hotare. După câte ştim, volume de versuri omagiale s-au scris neaşteptat de puţine: Aurel Chirescu, Brâncuşi, Poeme, Bucureşti, Litera, 1972 şi Zenovie Cârlugea, Lythiada, Tg. Jiu, Măiastra, 2014.

Suita de micropoeme compuse de noi se alătură predecesorilor menţionaţi, sporind prin ipostazele transfigurate, referinţele poetice.

Creaţia artistică brâncuşiană cunoaşte, ca şi creaţia lui Eminescu, trei mari etape: 1. cea de tinereţe, de tip clasic, mimetic; 2. cea de maturitate, filozofică şi estetică, prin care a deschis orizonturi neaşteptate artelor plastice, valorificând tradiţii străvechi, neolitice şi, totodată, tradiţii folclorice româneşti, şi, în sfârşit, 3. etapa de senectute, rămasă încă în umbră.

Noi am selectat, cu precădere, capodopere create în perioada mediană, luminată de filozofie şi estetică, năzuind spre sublim şi absolut.

Traian DIACONESCU

  • An apariţie:: 2020
  • Format:: 14,5 x 16 cm
  • Număr de pagini:: 158
ISBN 978-973-37-2218-6 Categorii: ,

Autor: Diaconescu Traian

Descriere

Brâncuşi, demiurg cu notorietate internaţională, a renovat arta sculpturii europene. Despre opera sa există nenumărate referinţe, în cultura română şi peste hotare. După câte ştim, volume de versuri omagiale s-au scris neaşteptat de puţine: Aurel Chirescu, Brâncuşi, Poeme, Bucureşti, Litera, 1972 şi Zenovie Cârlugea, Lythiada, Tg. Jiu, Măiastra, 2014.

Suita de micropoeme compuse de noi se alătură predecesorilor menţionaţi, sporind prin ipostazele transfigurate, referinţele poetice.

Creaţia artistică brâncuşiană cunoaşte, ca şi creaţia lui Eminescu, trei mari etape: 1. cea de tinereţe, de tip clasic, mimetic; 2. cea de maturitate, filozofică şi estetică, prin care a deschis orizonturi neaşteptate artelor plastice, valorificând tradiţii străvechi, neolitice şi, totodată, tradiţii folclorice româneşti, şi, în sfârşit, 3. etapa de senectute, rămasă încă în umbră.

Noi am selectat, cu precădere, capodopere create în perioada mediană, luminată de filozofie şi estetică, năzuind spre sublim şi absolut.

Traian DIACONESCU

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Brâncușiada”

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top