Adaptări teatrale. Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust

Acasa|Hamletarium, Cărți|Adaptări teatrale. Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust

Adaptări teatrale. Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust

40.00 lei

Virgil TĂNASE (născut pe 16 iulie 1945, la Galați) Este prozator, dramaturg, eseist, traducător şi regizor de teatru. A studiat filologia la Universitatea din Bucureşti (1963-1968) şi regia de teatru la Institutul de Teatru „I. L. Caragiale“ (1970-1974).

S-a stabilit în Franţa la începutul lui 1977, continuându-şi studiile la Paris, unde a obţinut un doctorat în sociologia şi semiologia artei (1979). Din 1999 şi până în 2014 a predat Istoria civilizaţiilor la Institutul Internaţional de Imagine şi Sunet de la Paris. Între 1993-1997 şi 2001-2005 a condus Centrul Cultural Român de la Paris.

Volume publicate (selectiv):

Romane: Portrait d’homme à la faux dans un paysage marin, Flammarion, 1976; Apocalypse d’un adolescent de bonne famille, Flammarion, 1980 (Apocalipsa unui adolescent de familie, Bucureşti, 1992; 2019); L’amour, l’amour, roman sentimental, Flammarion, 1982; (Evenţia Mihăescu, tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul nunţii sale dintr-un secol revolut, Craiova, 1994;  Bucureşti, 2014); Cette mort qui va et vient et revient, Hachette, 1984 (Moartea care vine, pleacă şi iar vine, Bucureşti, 2018); Zoïa, Editions Non Lieu, 2009 (Zoia, Bucureşti, 2003;  2018).

Biografii: Tchekhov, Gallimard, 2008 (Cehov, Bucureşti, 2016); Camus, Gallimard, 2010 (Camus, Bucureşti, 2017); Dostoievski, Gallimard, 2012 (Dostoievski, Bucureşti, 2018); Saint-Exupéry, Gallimard, 2013 (Saint-Exupéry, Bucureşti, 2019); Saint François d’Assise, Gallimard, 2015, (Sfântul Francisc din Assisi, Bucureşti, 2020).

Teatru: Teatru, Bucureşti, 1997 – Premiul Academiei Române; Fiarele, Galaţi, 2011.

Alte texte: Ma Roumanie, Ramsay, 1990; (România mea, Bucureşti, 1996); Leapşa pe murite, Bucureşti, 2011, Aşa a fost să fie (Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase), Junimea, 2019.

  • An apariţie:: 2023
  • Format:: 13 x 20 cm
  • Număr de pagini:: 284
ISBN 978-973-37-2634-0 Categorii: ,

Autor: Tănase Virgil

Descriere

Spectacolul lui Virgil Tănase după Povestirile lui Balzac este o capodoperă de haz şi de duh.

Jean-Luc JEENER – Le Figaro

 

Adaptând pentru scenă Crimă şi pedeapsă, Virgil Tănase a fost preocupat îndeosebi de ceea ce constituie esenţa romanului, şi anume tulburarea mentală a criminalului dublată de nevoia acestuia de a se răscumpăra. Construit pe temeiul celor trei confruntări dintre judecătorul Porfirii Petrovici şi rebelul Rodion Raskolnikov, în jurul cărora gravitează celelalte personaje, spectacolul se desfăşoară fluid, slujit de elemente scenice folosite cu o mare sobrietate.

Jacques Vallet – Le Canard enchainé

 

Spectacolul lui Virgil Tanase după În căutarea timpului pierdut traversează întreaga operă proustiană mulţumită unor decupaje şi montaje care dau fragmentelor identitatea întregului, aşa cum un element de ADN ne permite să reconstituim totalitatea unui organism. Rezultatul este perfect logic, perfect coerent, fără nimic forţat, precipitat sau artificial.

Mireille Patureau – Radio France

 

Virgil Tănase face parte din categoria intelectualilor „între lumi” sau entre-deux, după o formulă pe care o invoca frecvent George Banu cu privire la sine. Român şi francez, om de teatru şi om de litere, clasic şi foarte contemporan prin aerul pe care îl degajă scriitura sa, ludic şi, când e cazul, sobru, realist şi veritabil visător, Virgil Tănase este bulversant, paradoxal, coroziv, un „caz” încă nerezolvat – spre şansa lui! – al culturii române…

Volumul de faţă, o adevărată bijuterie în materie de adaptare teatrală, ni-i „traduce” pe Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki şi Proust în limbaj scenic. Ei rămân aceiaşi şi, totuşi, când teritoriile literare sau personale le sunt dramatic rearanjate, ni se înfăţişează din perspective surprinzătoare, adeseori inedite. Căci Virgil Tănase ştie să haşureze, cu o naturaleţe debordantă, teatralităţi în opere literare. Regizorului-scriitor îi reuşeşte un profund spectacol în mai multe părţi, cu delicii de lectură şi de imaginaţie ce nu pot fi descrise, ci degustate pagină cu pagină… Să-i revizităm, aşadar, pe clasici, în ghidajul acesta atât de special al lui Virgil Tănase.

Călin CIOBOTARI

 

 

Cărei nevoi răspund aceste adaptări?

Fireşte, ele n-au fost făcute întru priinţa celor pentru care lectura este un efort pe care nu-l pot face. Şi nici pentru cei copleşiţi de treburi, nevoiţi să-şi restrângă bunăvoinţa culturală la cele două sau trei ore în care un spectacol adună nenumăratele isprăvi ale lui Don Quijote întinse de autor pe o mie de pagini, concentrează în câteva dialoguri imensitatea Fraţilor Karamazov sau restrânge drastic cele cincisprezece volume ale romanului lui Proust În căutarea timpului pierdut.

Nici pentru că limbajul scenic ar fi mai „accesibil” decât cel al literelor, lucru de care mă îndoiesc.

Excelenţa teatrului nu o poate înlocui pe cea a literaturii şi reciproc. Între ele distanţa nu e mai puţin fabuloasă decât între Sonetul 104 al lui Petrarca şi versiunea pentru pian a lui Liszt, între Ispita Sfântului Anton de Flaubert şi tabloul lui Brueghel care i-a slujit drept model, între legenda sărmanei Daphne, fiica râului Peneus, povestită de Ovidiu în Metamorfoze, şi statuia lui Bernini de la Villa Borghese. Sunt ispitit să cred că nimic nu înfăţişează mai grăitor diferenţa dintre ce este teatru în teatru şi literatură în literatură decât aceste „ouă de cuc” strecurate în cuibul celeilalte arte.

Virgil TĂNASE

Recenzii

  1. Editura Junimea

    Stelian ȚURLEA, A la carte¬ – „Spectacolul lui Virgil Tănase după Povestirile lui Balzac este o capodoperă de haz şi de duh.” – Jean-Luc Jeener – Le Figaro, în „Amos News” din 16 iulie 2023, p.1, despre volumul Virgil TĂNASE, Adaptări teatrale (Balzac, Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Gorki, Proust), Editura Junimea, colecția „Hamletarium”, 284 pag., 2023.
    https://www.amosnews.ro/lecturi-de-weekend-adaptari-teatrale-balzac-dostoievski-tolstoi-cehov-gorki-proust-de-virgil-tanase/

Adaugă o recenzie

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.