Până de curând nu știam despre Pro-ruralis decât ce aflasem din publicitatea făcută de Ziarul de Iași. Un Program socio-educațional, de o mare generozitate a Ideii: burse pentru copii merituoși, inteligenți, din satele județului, ajutați pe această cale să devină elevi ai unor școli de elită din Iași.

Tineri și foarte tineri, de vârstă gimnazială sau a liceului, cărora li se dă astfel o șansă în plus, pe deplin îndreptățită, la emulație și afirmare pe măsura minții și sufletului lor, urmare a unei selecții exigente, menită să le testeze și evalueze aptitudinile și munca, premisele viitorului drum în viață. Așadar, o cale cât se poate de concretă și realistă de a interveni, pragmatic și eficient, în realul lumii noastre de azi, de partea valorii, în susținerea ei activă. Nu vorbe, ci fapte.

N-a fost ceva ușor de făcut și mai ales, cu atât mai mult, de pornit. Ca gândul acesta să se nască mai întâi, ca el să-i convingă și pe alții de temeinicia a tot ce implica (și implică în continuare) era nevoie de oameni cărora le pasă cu adevărat de capitalul de inteligență și talente al României de acum. Și nu numai că nu concep să-l lase să se irosească, să se piardă, neștiut, din indiferență, din pasivitate, dar pun la lucru energia, priceperea și efortul lor tenace pentru a urni totul, dinspre ideea-matcă a unui asemenea program către o, deja, realitate a lui, în desfășurare. „Secretul” puterii molipsitoare (școli și profesori, ISJ, sponsori instituționali și privați, propagare prin media) stătea în chiar sinteza de noblețe morală și realism pragmatic, definitorie pentru esența Pro-ruralis. Se vorbește mult și, adesea, prea „pe deasupra”, prea cu ușurință, despre „egalitatea” de șansă”, dar realitățile au încăpățânarea de a nu se lăsa miraculos ameliorate de astfel de „refrene” retorice. Șansele reale depind în extrem de mare măsură de calitatea școlii care te formează: profesorii, desigur, în primul rând, dar, nu mai puțin, și clasa, colegii, tot acest câmp al comunicării și emulației, al dezbaterii și dialogului.

Școala din sat nu i-a pierdut pe cei veniți în Iași, profesorii de acolo i-au remarcat pe cei proeminenți, testele le-au verificat înzestrarea intelectuală, intrarea în „familia” Pro-ruralis e o mândrie și pentru satele de baștină, pentru familiile acestor copii și adolescenți și școlile lor de origine. Cum, în același spirit, adaptarea la noul cadru de viață și activitate școlară (cazare în internate, profesori și colegi noi, nivel de exigențe) presupunea voință și vigoare, un bun climat, stimulativ, de modelare a intelectului și caracterului, componenta crucială a Programului, integral dependentă de calitatea umană: elevii înșiși, educatorii lor inițiatorii și realizatorii Pro-ruralis în complexitatea sa.

Lansarea volumului Pro-ruralis. O poveste de succes, editat la „Junimea”, semnat de profesorul Victor Geangalău (coordonator al Programului: o ștafetă trecută apoi prof. Cristina Hoțoleanu), uvertură la difuzarea și lectura cărții, a fost pentru noi toți, auditoriul evenimentului, un prilej de a afla mai mult despre tot ceea ce a însemnat și înseamnă Pro-ruralis, de la chiar inițiatorul Ideii, redactorul-șef al Ziarului de Iași, Toni Hrițac, și de la prof. Victor Geangalău, urmați și de alți câțiva vorbitori, inclusiv dintre beneficiari. Gândul de start, câștigarea unei afluențe de energii, competențe, finanțare (să amintesc sponsori ca Primăria Iași și CJ Iași, măcar câteva nume de donatori importanți, ca Jean Valvis, de pildă), dar adevărul e că ar merita prețuirea noastră toți cei care au pus umărul. O mână de oameni la început, în stare să se bată cu inerțiile. Nu himere, nici utopică visătorie: un germene roditor, o mișcare ce nu a rămas în limitele județului, dar aici i-a fost leagănul. Nu întâmplător, în Iașul de care e legat și numele lui Spiru Haret, a cărui Reformă a învățământului a contat enorm în ridicarea și afirmarea României moderne, inclusiv grație ponderii însemnate a unor intelectuali de sorginte rurală în elita țării.

Complementare activității propriu-zise (axa profesori-elevi), formele de mediatizare (presa scrisă și reportajele TVR Iași) și propagare a interesului pentru Pro-ruralis (acum și prin volumul editat la „Junimea”) își joacă rolul lor benefic, de informare a publicului, atragere de colaboratori și sponsori, modelare a unui climat de efervescentă și justificată satisfacție, cum am simțit toți cei prezenți, urmărind reportajul TV realizat și prezentat de d-na Carmen Olaru, jurnalist senior al TVR Iași, un adevărat „portret” de grup al familiei „Pro-ruralis”, luminos, inteligent, tonic. Nimic condescendent „filantropic” în acest nobil și substanțial Program. Doar ethos românesc activ: Faptă, muncă investită altruist și rodnic în „azi” și „mâine” ale României. Vivat, crescat, floreat!

Nicolae CREȚU

(„Ziarul de Iași”, vineri, 27 martie 2020)