Cu peste 20 de volume proprii şi probabil încă pe atâtea în colaborare, cu multe traduceri, organizări de evenimente, o droaie de premii naţionale şi internaţionale, poetul Lucian Vasiliu e mult prea cunoscut pentru a-i încropi în aceste rânduri chiar şi o firavă biografie. Dată fiind tema volumului pe care îl semnalăm, ne vom opri însă asupra unui domeniu anume al activităţii bogate a poetului – facerea de reviste.

În anul 2015 a fondat şi de atunci coordonează revista „Scriptor”, proiect susţinut de Primăria şi Consiliul Local Iaşi, pe fond de centenar naţional, unionist şi în prag de semicentenar al editurii Junimea. Patru ani mai târziu, urmare a demersurilor repetate, obţine prin vot unanim, din partea Consiliului Local ieşean, spaţiu pentru un sediu adecvat instituţiei Junimea (mutată, în decursul celor 50 de ani de activitate, în şapte locuri de exprimare). Noul sediu conţine: redacţie editura Junimea, redacţie revista Scriptor, Galerii de grafică „Dragoş Pătraşcu”, librărie „Cezar Ivănescu”, spaţiu pentru colocvii, dezbateri, pentru Clubul de promovare a cărţilor şi dialogului „Junimea-Scriptor” (aflat în prag de circa 150 de ediţii).

Revista Scriptor apare o dată la două luni, format mare, elegant, în condiţii grafice de excepţie, cu pagini parţial color (destinate mai ales segmentelor de artă). O revistă care publică, în principal, în cele aproximativ 150 de pagini, poeme şi proză din cărţi care urmează să apară cu precădere la Editura Junimea, traduceri, cronici literare, interviuri, dialoguri şi semnalează în imagini şi trei rânduri aproape toate cărţile care apar la mai toate editurile din ţară în perioada anterioară apariţiei numărului. O treabă excelentă pentru autori şi editori. Fapt foarte important, autorii care scriu şi despre care se scrie sunt de pe ambele maluri ale Prutului. O revistă excelentă, din păcate insuficient răspândită şi cunoscută.

Dar mai face ceva: dialogurile şi chestionarele sunt aproape o radiografie a culturii române la un moment dat.

Este şi cazul volumului pe care îl semnalăm/prezentăm astăzi, care preia textele apărute sub titlul ”Chestionar”. La iniţiativa, fireşte, a neobositului poet Lucian Vasiliu, cu ani în urmă a apărut ideea unui ”chestionar”, găzduit iniţial de „Dacia literară” sau „Convorbiri literare”, apoi, de la apariţie, de revista ”Scriptor”. S-au adunat în acest volum 51 de scriitori, de pe ambele maluri ale Prutului, din toate generaţiile, autori de cele mai diverse genuri literare care vorbesc despre creaţia lor, lumea scriitoricească, planuri literare, relaţiile cu confraţii, relaţia cu Dumnezeu şi foarte multe altele. O încântare.

Cei 51 sunt: Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Pul Wretzu, Ana Blandiana, Iulian Boldea, Leo Butnaru, Grigore Chiper, Leonte Chiriac, Marius Chivu, Aura Christi, Mircea V. Ciobanu, Constantin Coroiu, Bogdan Creţu, Theodor Damian, Ioana Diaconescu, Mircea A. Diaconu, Dumitru A. Doman, Gellu Dorian, Constantin Dram, Gheorghe Drăgan, Ovidiu Dunăreanu, Gheorghe Erizanu, Iulian Filip, Doina Florea, Ovidiu Genaru, Ioan Holban, Mircea Radu Iacoban, Ioan Moldovan, Bujor Nedelcovici, Ştefan Oprea, Marta Petreu, Maria Pilchin, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Romulus Rusan, Gheorghe Schwartz, Eugen Simion, Elvira Sorohan, Cassian Maria Spiridon, Ion Florin Stanciu, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtiţchi, Vasile Tărâţeanu, Lucian Dan Teodorovici, Stelian Ţurlea, Cornel Ungureanu, Dumitru Vacariu, Călin Vlasie, George Vulturescu.

Volumul stă sub semnul unui citat (tipărit pe coperta a patra) din „Direcţia nouă în poezia şi proza română” de Titu Maiorescu.

Coordonator Lucian Vasiliu – Chestionar scriptorian. Editura Junimea, colecţia Dialog XXI. 306 pg

Stelian ŢURLEA – Mediafax