Mioara Bahna, Zigzag, prin literatura lumii

Revenind la o mai veche, şi totuşi mereu nouă pasiune a sa, literatura scriitorilor străini de referinţă, laureaţi ai Premiului Nobel sau nominalizaţi la acest mult rîvnit premiu, Mioara Bahna îşi continuă Aventura lecturii scriitorilor străini, carte apărută în 2012. Se ocupă şi în această nouă carte a sa, Zigzag prin literatura lumii, de scriitori de o valoare incontestabilă. Mulţi dintre scriitorii comentaţi de Mioara Bahna, în această nouă carte, au fost studiaţi, analizaţi şi decodaţi, în aşa măsură încît pare a fi aproape inutilă o nouă interpretare a operei lor şi totuşi… Intuiţia şi talentul incontestabil al criticului literar Mioara Bahna găsesc resursele necesare spre a surprinde alte şi alte faţete ale cărţilor comentate, alte unghiuri de interpretare, deschizînd noi drumuri de a cunoaşte valoarea acestor lucrări. Este de remarcat, în volumul de faţă, că nimic nu este aleatoriu în alegerea lecturilor. Scrierile pe care le parcurge pentru a da seama de autorii lor îi arată pe aceştia ca personalităţi puternice, de neîndoielnică reputaţie în domeniu, cu multe şi galvanice recunoaşteri în viaţa publică – subliniază, în prefaţa sa, Ionel Necula, el însuşi o remarcabilă personalitate, preocupat de viaţa şi opera lui Emil Cioran. Interesant este faptul că Mioara Bahna face o adevărată radiografie, o trecere în revistă, a mai multor literaturi ale lumii, din Japonia pînă în America de Sud, din Siberia rusă pînă în Canada, din Australia pînă în Africa, comentînd şi interpretînd opera de certă valoare literară, astfel familiarizîndu-şi cititorul şi cu cărţile autorilor de pe aceste meleaguri, dar şi cu trăirile, miturile, ritualurile şi complexele psihologice ale unuia sau altuia dintre popoare. Prin această evidenţiere, Mioara Bahna demonstrează că un autor, mai ales un prozator este autentic, şi mai ales credibil, atunci cînd evidenţiază în opera sa mai întîi specificul naţional, şi apoi integrarea acestui specific în cel universal, astfel evidenţiind starea psihică a personajelor şi integrarea lor în complexa civilizaţie a lumii. Autori precum: A.L. Antunes, Saul Bellow, Pierre Boulle, Kazuo Ishiguro, Ismail Kadare, Mo Yan, Orhan Pamuk, Valentin Rasputin, Jose Saramago, Michel Tournier sau Boris Vian, pentru a-i aminti doar pe cîţiva dintre cei 27 de scriitori de care se ocupă autoarea în cartea sa Zigzag prin literaturi lumii, consider ca sînt nume de mare rezonanţă în plan universal, valori incontestabile ale unei literaturi într-o continuă modificare şi, mai ales, într-o permanentă înnoire de limbaj şi de mentalitate. Cîţiva dintre scriitorii pe care îi are drept subiect critic Mioara Bahna în acest op au fost deja confirmaţi prin primirea mult rîvnitului Premiu Nobel, ceea ce „înseamnă maximum în ansamblul speranţelor ce şi le poate face un scriitor” – aşa cum menţionează şi Ionel Necula, în prefaţa sa. Acesta mai spune: „În ceea ce priveşte titlul sub care Mioara Bahna îşi expune demersul critic, acesta conţine deja cîte ceva din ideea care a motivat întreaga complexitate epică a lucrării analizate. Aşa stand lucrurile, nu ne mai surprinde că Pascal Bruckner autorizează repetabilitatea ca dat sau soluţie, că Pierre Boulle pendulează între SF şi roman poliţist, că Julia Kristeva are de optat între a fi lup şi a fi nimeni, că Patrick Modiano îndeamnă la căutarea identităţii, că Raymond Queneau alternează între clişeu şi realitate… Şi la fel procedează Mioara Bahna cu toţi autorii analizaţi, desprinzînd esenţa unui discurs narativ numai după desfolierea prealabilă a componentelor, în logica instituită de autori”. Constat, ca şi autorul prefeţei, Ionel Necula, din care am citat, că autoarea acestui zigzag prin literatura lumii, Mioara Bahna, analizează fiecare roman, descompunînd acţiunea, transformînd-o în secvenţe, căutîndu-i articulaţiile şi abia la sfîrşit detaşează concluzia şi cheia lecturii sale. Cu fiecare nouă carte a sa, Mioara Bahna se impune drept un critic literar de certă valoare, un nume de care trebuie să se ţină cont atunci cînd se trec în revistă numele importante ale criticii literare româneşti contemporane. Acest Zigzag prin literatura lumii poate constitui un ghid despre ce e bine să citim mai întîi şi mai ales ce să înţelegem din conţinutul acestor cărţi.

 

(„Convorbiri literare”, nr. 2, febr. 2016)