Patrimoniul cultural ştiinţific s-a îmbogăţit prin apariţia unui nou volum de specialitate aparţinând unui autor „recidivist” în publicarea de lucrări atât de aşteptate şi în domeniul construcţiilor. Este vorba despre cartea „Clădiri. Mod de gândire” a prof. univ. dr. ing. Al. Ciornei care a fost lansată în cadrul unei reuniuni organizateă de Editura Junimea la începutul lunii iulie 2013. Evenimentul a fost onorat şi prin prezenţa prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.