„Crestomaţia de texte dedicată prof. univ. dr. Mihai Lazăr, la împlinirea vârstei de 65 de ani, este structurată în 6 secţiuni: Relaţii internaţionale, Istoria Bisericii; Ctitorii religioase; Ierarhi români, Istoria Bucovinei, Evenimente fundamentale din istoria românilor în viziunea străinilor, Viaţa politică; Constituţionalitate; Spirit civic şi naţional şi Învăţământ; Cultură; Istorie locală. Fiecare autor ce semnează în paginile cărţii dedicate universitarului Mihai Lazăr a adus contribuţii în cercetări istoriografice fie pe Evul Mediu, fie pe Istorie Modernă, fie pe Istoria Contemporană, articolele constituind un buchet de cercetări în domenii interdisciplinare ale istoriei. Regăsim în crestomaţie articole ce poartă semnături precum: pr. prof. drd. Gheorghe Brădăţanu, pr. drd. Viorel-Ioan Vârlan, diac. Vasile M. Demciuc, şeful Catedrei de Istorie a Universităţii „Ştefan cel Mare”, Radu Florian Bruja, Florin Pintescu ş.a.

Iată câteva repere ale activităţii didactice şi ştiinţifice ale prof. univ. dr. Mihai Lazăr: născut pe 8 aprilie 1946 în comuna Vânători-Neamţ, studii de licenţă şi doctorat la Facultatea de Istorie-Filozofie din cadrul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, absolvind facultatea ca şef de promoţie pe ţară şi funcţionând de la început în învăţământul universitar sucevean. Mihai Lazăr a fost şeful Catedrei de istorie a universităţii sucevene în perioada 1995-2001, prodecan între 2001-2004 şi decan între anii 2004-2008. Lucrarea sa de căpătâi, ca medievist, rămâne, fără doar şi poate, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei, o cercetare fundamentală în domeniul medievisticii româneşti.”

(Adrian Popovici, „Crai nou”, 27 noiembrie 2012)