Expoziția propusă reunește desene și colaje realizate de Dragoș Pătrașcu și Andrei Alecsandru Pantea.

Lucrările fac parte din specii de jurnale vizuale, formând serii din extrase arbitrare.

Cronologice sau nu, fragmentele compun peisaje mentale, aruncând o privire „aici și dincolo”.

Arheologia vizuală, discursivă sau metaforică, bazată fie pe fragmente per se ori desene ce recompun o diacronie personală, invită publicul să descopere sau să imagineze contexte, situații din perimetrul realității.

Disonantă la prima vedere, asocierea personajelor și alinierea cuvintelor compun două tipuri distincte de poeme, extrase din umbre ale cotidianului.

(I)realitatea imediată, pe care o experimentăm cu toții, ia formă pe suportul efemer, hârtia, amintind despre clipirile care ne introduc în universul visului.

Putem considera fiecare lucrare un cadru subiectiv, compus din linii ale intuiției, asociere de fragmente ce fac parte din colecții personale.