EDITURA JUNIMEA – PROGRAMUL EVENIMENTELOR la Salonul BOOKFEST Timișoara, 30 martie – 2 aprilie 2023

Loading Events

SEMNALE EDITORIALE JUNIMISTE

 

Vineri – 31 martie (orele 19:00-20:00)

Semnale editoriale junimiste

  • Pompiliu CRĂCIUNESCU, „Printre teze și cărți. Instanțe ale cercetării doctorale umaniste de azi”, colecția „Orizontul lecturii”.

Prezintă Adrian Dinu RACHIERU.

  • Adrian Dinu RACHIERU, „Emisfere de Bucovina”, vol. 1, colecția „Orizontul lecturii”.

Prezintă Pompiliu CRĂCIUNESCU.

  • Robert ȘERBAN, „Raidul poeților. 72 de interviuri”, colecția „Dialog XXI”.

Prezintă Lucian IONICĂ.

  • Revista SCRIPTOR, numărul 99-100 (3-4, martie-aprilie/2023).

Prezintă Frăguța ZAHARIA.

Amfitrion: Simona MODREANU.

 

Duminică – 2 aprilie (orele 10:00-11:30)

Semnale editoriale junimiste

  • Constantin NOVĂCESCU, „Tentația golului”, colecția „Atrium”.

Prezintă: Livius Petru BERCEA.

  • Gabriel GAFIȚA, „Diplomat în Oropingo”, colecția „Ficțiune și infanterie”. Prezintă Vasile POPOVICI.
  • Radu A. CERNĂTESCU, „Ultimul Kabbalist”, colecția „Ficțiune și infanterie”. Prezintă: Gheorghe JURMA și Ionel BOTA.
  • Radu GĂINĂ, „Când Dumnezeu se ameţeşte cu rachiu şi povestirile din urmă”, colecția „Ficțiune și infanterie”. Prezintă Gabriel GAFIȚA.
  • Revista SCRIPTOR, numărul 99-100 (3-4, martie-aprilie/2023).

Prezintă Frăguța ZAHARIA.

Amfitrion: Simona MODREANU.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top