EDITURA JUNIMEA la Salonul BOOKFEST Chișinău, 30 august – 3 septembrie 2023

Încarc Evenimente

Vineri – 1 septembrie

 

Semnale editoriale

(ora 12:00, în cadrul Congresului Mondial al Eminescologilor, Ediția a XII-a,

la Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu”, Bd. Dacia nr. 20, Chișinău)

 

 • Titu MAIORESCU,„Eminescu, poet al timpului modern”, ediția a II-a, coordonare și studiu introductiv de Mihai CIMPOI, colecția „Eminesciana”, nr. 100

Prezintă Adrian Dinu RACHIERU.

 • Nicolae GEORGESCU,„Un înțelept pe corabia trufiei”, colecția „Eminesciana”, nr. 106
 • Cassian Maria SPIRIDON,„Poetul nopții și mitul Luceafărului”, colecția „Eminesciana”, nr. 107
 • Adrian Dinu RACHIERU, „Arhipelag critic”, vol. I, colecția „Orizontul lecturii”

Prezintă Mihai CIMPOI

Amfitrion: Simona MODREANU

 

 

Sâmbătă – 2 septembrie

 

2023- Anul cultural Dimitrie Cantemir

(orele 11:00-11:55, Institutul Cultural Român Chișinău)

 

 • Dimitrie CANTEMIR, „Descriptio Moldaviae”, colecția „Mnemosyne”,

Ediţie îngrijită de Livia IACOB. Studiu introductiv de Bogdan CREŢU.

 • Dimitrie CANTEMIR, „Istoria ieroglifică”, colecția „Mnemosyne”,

Ediţie îngrijită de Livia IACOB. Studiu introductiv de Bogdan CREŢU

Traducere din limba latină de Petre PANDREA. Note de Constantin MĂCIUCĂ.

 • Ștefan LEMNY,„Dimitrie Cantemir: un destin românesc în Luminile europene”, colecția „Mnemosyne”

Prezintă Bogdan CREȚU și Simona MODREANU

 

Semnale editoriale

(orele 19:30-20:00, scena Bookfest)

 

 • Revista SCRIPTOR, numărul 105-106 (9-10, septembrie-octombrie/2023)
 • Valentin TALPALARU,„Desculț prin lumină”, colecția „Exit”

Prezintă Mihai CIMPOI

 • Miroslava METLEAEVA,„PUZZLE”, colecția „Polifonii”

Prezintă Mihai CIMPOI și Nicolae SPĂTARU

 • Anatol RURAC,„Ultimul portal”, colecția „Ficțiune și infanterie”

Prezintă Emilian GALAICU-PĂUN și Diana VRABIE

Amfitrion: Simona MODREANU

Duminică – 3 septembrie

Semnale editoriale

(orele 14:30-15:00, scena Bookfest)

 • Leo BUTNARU,„Voci din câmpiile Elizee”, ediția a II-a, colecția „Dialog XXI”
 • Leo BUTNARU,„Ghicitori pentru micii cititori”, colecția „Ulița copilăriei”
 • Dan Petru CRISTEA, „Toate prezenturile ei”, colecția „Ficțiune și infanterie”

Prezintă Nina CORCINSCHI

 

Amfitrion: Simona MODREANU

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Istoricul Junimii

Junimea a fost un curent cultural și literar, dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Titu Maiorescu.

Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică, rezultatul însumării mai multor opere și figuri, atribuite de cercetătorii acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Multă vreme după ce oamenii și creațiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins, istoricii descoperă filiații și afinități, grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

Fără îndoială că nu acesta este cazul „Junimii”. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este ușurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și că tot timpul o puternică personalitate îl domină. În afară de aceasta, „Junimea” nu este numai un curent cultural și literar, dar și o asociație.

Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române, întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare, dar acceptate ale tuturor corpurilor constituite. „Junimea” n-a fost atât o societate, cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Junimea mai înseamna și un cenaclu literar, o tipografie și un sistem de librării.

Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitățile întemeietorilor. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Vechea deviză franceză potrivit căreia “Intră cine vrea, rămâne cine poate” este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine.

Desigur, nu numai instinctul vieții menține unitatea „Junimii” în decursul existentei ei. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor, câștigă noi membri, se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Dar peste tot ce constituie în viață „Junimea”, produsul deliberat al voinței de a se organiza, plutește duhul unei înțelegeri comune a societății, a culturii, a literaturii, iar cea dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni.

Go to Top